ARC FUND
ARC FUND / Събития / Националният център за безопасен интернет и Теленор срещу онлайн тормоза сред ученици

Националният център за безопасен интернет и Теленор срещу онлайн тормоза сред ученици

Служители на Теленор и експерти от Центъра за безопасен интернет, координиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, проведоха образователни игри с над 10,000 ученика, насочени към разпознаването и осъзнаването на вредите от онлайн тормоза и насочиха младите хора към възможни решения в такива ситуации. Събитията се проведоха в рамките на международната инициатива „Бъди умен, бъди мил“ на Теленор.

Доброволците на Теленор България, които бяха обучени от експертите на Центъра за безопасен интернет, посетиха над 60 училища из цяла България, в които разговаряха с малките и по-големи ученици за онлайн тормоза по начин, подходящ за тяхната възраст. За целта имаше планирани две различни дейности на открито:

– за учениците от 1 до 4 клас – игра „Знам и мога в интернет“. Целта на играта бе децата да се запознаят с различни рискови ситуации, свързани с тормоза в интернет и да усвоят успешни стратегии за справяне с тях;
– за учениците от 5 до 8 клас – игра „Профайлър”. Целта на играта бе да направи учениците по-чувствителни към онлайн тормоза. Чрез онлайн тест с таблет младите хора имаха възможност да оценят поведението си в примерни ситуации на тормоз, както и да развият уменията си за справяне с тях.

Проучвания сочат, че онлайн тормозът е проблем в почти всички училища в България и Европа. Темата е много важна, което изисква децата да мислят по нея и да могат да я обсъдят с връстниците си и с по-възрастните хора около себе си. Идеята на Центъра и Теленор бе да започнем този диалог, като освен да обясним на учениците какво представлява онлайн тормозът и как могат да го разпознаят, да поговорим с тях и за хората и организациите, към които те могат да се обръщат при проблем в интернет.

Още публикации

Блог