ARC FUND
ARC FUND / Събития / Общотекстилна конференция-2009 в София

Общотекстилна конференция-2009 в София

Enterprise Europe Network – България (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“), в сътрудничество с Научно- техническия съюз по текстил, облекло и кожи- София ФНТС – София, катедра „Текстилна техника“– ТУ, София ; катедра „Текстил и кожи “ – ХТМУ, София и БУЛГАРРЕКЛАМА организират ОБЩОТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ’2009 – Иновации в текстила и облеклото на 17-18 септември 2009 г., гр. София, в Интер Експо Център, Конгресен Център, зала ‘Руен’, бул. ‘Цариградско шосе’ 147.

Темите на конференцията ще обхващат:
> Нов подход за теоретично изследване на някои от параметрите в процеса на плетене. > Сравняване на стойностите на къдравината при прежда от Полиамид 6.6, произведена с фалшив сук на два различни вида текстуриращи машини. > Как да победим глабалната криза в текстилната индустрия. > Изследване на физически разлики при прежди от polyamid 6,6 при използването на различен тип нагревателна пещ при текстуриране чрез фалшив сук. > Обезцветяване на водни разтвори на кисели багрила. > Конструктивни особености на класически мъжки панталон за сложни фигури. > Функционализиране на иглонабити нетъкани текстили предназначение за течностни филтърни среди. > Влияние на пресукалния сук върху показателите на еднократно пресукани памучни прежди. > ВИЗУАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ И ЛИНИИТЕ В ОБЛЕКЛОТО. > Представяне на мрежата Enterprise Europe Network – в подкрепа на бизнеса > ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ > УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕТОДИТЕ НА КОНСТРУИРАНЕ НА ДАМСКИ КОНИЧНИ ПОЛИ – ІІ ЧАСТ > Изследване на практиките за поддържане и пожароустойчивостта на тъканите > Особености на компютърното образование за обучение. > Методики за проектиране на мъжки ризи. > Технологична последователност на тъкачната подготовка на двоен памучен плат.

За повече информация:
Теодора Георгиева
фондация Приложни изследвания и комуникации
Enterprise Europe Network – България
тел.: (02) 973 3000
e-mail: teodora.georgieva@online.bg

 

Още публикации

Блог