ARC FUND
ARC FUND / Събития / Онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

Онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

На 5 юли от 11:00 ч. ще се проведе онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“.

По време на срещата ще разберете:

  • Какво са иновациите на работното място и къде можете да намерите повече информация за тях?
  • Защо този проект е важен и с какво допринесе той? Какви бяха основни дейности по проекта?
  • Какви мерки за публична подкрепа очертахме за подкрепа на иновациите на работното място сред МСП в страната?
  • Какво следва оттук нататък?


За регистрация, моля, попълнете следния формуляр до 4 юли, 17:00 ч.: Онлайн регистрационна форма (google.com).

Проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да идентифицира мерки за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България, както и да повиши обществената осведоменост за ползите от внедряването им.

Още публикации

Блог