ARC FUND
ARC FUND / Събития / Отличени предприятия в Петия национален конкурс за иновативно предприятие 2008

Отличени предприятия в Петия национален конкурс за иновативно предприятие 2008

Орак Инженеринг ЕООД – първо място в категорията

ОРАК Инженеринг е софтуерна консултантска компания, създадена през 1996 г. Тя е разработила собствена Cофтуерна бизнес платформа R5 за търговия и туризъм и днес е сред лидерите на пазара за софтуерни продукти за тези сектори и надежден бизнес партньор.

В конкурса участва със своята иновативна разработка – програмата ORAK R5. Тя предлага решения за търговски обекти, заведения, складове на едро и дребно, фитнес зали, бензиностанции, обменни бюра, хотелски комплекси, управление на собственост, СПА центрове, производствени предприятия. Продуктът е с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара, като осигурява половината от приходите на фирмата и 100% от износа й. ОРАК има редица награди от международни изложения, включително от CeBIT 2007 г., Истанбул и Златен медал от Международен панаир Пловдив, 2007.

За контакти:
Красимир Стоянов
Тел.: 032/ 636 425, 636 426
Факс: 032/ 636 427
www.orakgroup.com

КЕЙТ ООД

КЕЙТ ООД работи в областта на сигурността. В конкурса представя две разработени и патентовани технологии – за шифрово маркиране против фалшификация на стоки, документи и ценни книжа, и система за маркиране на моторни превозни средства против кражба по технологията „СекюриМарк”.

Технологията за шифрово маркиране е световна иновация, а системата за маркиране на моторни превозни средства предлага по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара.

Фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството (ISO 9001:2000). Има 14 златни медала от различни международни прояви, включително IENA 2007 и Златен медал – Пловдив 2007.

За контакти:
Живко Желев
Телефон: 0888/ 55 35 38
Факс: 02/975 39 54
www.keit.bg

Пантелей Тошев ЕООД

„Пантелей Тошев“ ЕООД специализира в производството и дистрибуцията на суровини и материали за хранителната индустрия. С над 1000-те си продукта е сред водещите компании в България и региона.
Сертифицирана е по системата HACCP за оценка на риска и контрол на критичните точки.
В конкурса участва със своята серия от емулсии и оцветени аромати за производство на напитки „Т-Арома”, която е основана на собствено ноу-хау: LTSS (long term stability system) и е новост за българския пазар.

За контакти:
Пантелей Тошев
София, кв. Горубляне, ул. Обреща 4
Телефон: 02/ 974 42 02
Факс: 978 52 50
www.toshev-ltd.com

Категория средно и голямо предприятие – (персонал над 50 души)

СПАРКИ ЕЛТОС АД – първо място в категорията

СПАРКИ ЕЛТОС АД от гр. Ловеч развива научно-приложна, проектно-конструкторска, търговска, посредническа, представителна и производствена дейност в областта на ръчните електроинструменти, двигатели за тях и специалните инструменти. Продуктовата гама на компанията обхваща над 100 типа изделия и модификации. Голяма част от тях са предназначени за извършване на тежка работа в индустрията, металургията и строителството.
В периода 2003-2008 г. СПАРКИ получава 9 златни медала за нови изделия, 7 грамоти за промишлен дизайн и 1 в Република България.
Фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството (ISO 9001:2000), системата за управление на околната среда (ISO 14 000) и системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18 001). Тя има и Акредитация на техническата лаборатория по ISO 17025:2005 от Холандския Акредитационен Съвет RvA.
В конкурса участва с четири свои иновативни решения за ръчни електроинструменти – ъглошлифовъчна машина; два вида пробивни машини – перфоратори, и миксер.

За контакти:
Николай Кълбов
Тел.: 068/ 686 266
Факс: 068/ 600 580
www.sparkygroup.com

БИАНОР

Бианор е софтуерна компания с над 10-годишна история. Фирмата извършва планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни решения в сферата на телекомуникациите. Бианор развива тясна специализация в разработването на високотехнологични и иновативни решения в областта на мобилните технологии, телекомуникациите и компютърните приложения.
Фирмата е сертифицирана по система за управление на качеството ISO 9001:2000.
Софтуерни продукти разработени от Бианор са били два пъти номинирани за престижната европейска награда за иновации ICT Prize. Компанията е партньор със световни лидери в ИТ индустрията като IBM, Nokia, RedHat и Sun Microsystems.
В конкурса участва с две свои иновативни решения: MobiSDP – софтуерна платформа, която осигурява бързо реализиране и пускане на мобилни мултимедийни и комуникационни приложения и услуги, *MobiECO Business Solutions* – софтуерни решения за оптимизиране на корпоративните разходи за мобилна телефония и контрол върху комуникацията с клиентите.
Разработките на фирмата са защитени с търговска марка и лиценз, като те представляват новост за световния пазар.

За контакти:
Георги Лазаров
Телефон:02/955 7300
Факс: 02/955 5686
www.bianor.com

ЦЕНТРОМЕТ AД

Центромет АД от Враца е създадена през 1977 г. като предприятие за научно-приложни изследвания, разработване, експериментиране и внедряване на конструктивни технологии за производство на изделия по метода на центробежното леене.
Дружеството е сертифицирано по системата за управление на качеството (ISO 9001:2000) и в него е внедрена системата за производствено планиране МИНИ ERP.
В конкурса участва с три свои иновативни решения.
Голямо-габаритни детайли за корабни двигатели от специални чугуни и детайли за мелничната индустрия с диаметри над 1 метър. В тази сфера Центромет е една от водещите фирми в света.
Окончателна обработка на детайли за корабни двигатели и валци за мелничната индустрия по метода на центробежното металолеене. Тя се извършва на уникални за Европа обработващи машини.
Технология за експериментално изследване на специални, високоякостни и износоустойчиви стомани при високи температури.

За контакти:
Илиян Нисторов
Тел.: 092 661556
Факс:092 661397

Специална награда на журито за Сатурн Инженеринг ООД

Сатурн Инженеринг ООД разработва и произвежда индустриална и медицинска техника, електронни модули, индукционни захранвания и генератори, специализиран софтуер.
Сертифицирана е по ISO 9001:2000 и е участвала в проекти по Шестата рамкова програма на ЕК и по Националния иновационен фонд. В конкурса Иновативно предприятие на годината през 2006 г. фирмата спечели Първа награда в категорията малка фирма, а през 2007 г. – Втора награда.
В конкурса участват със следните технологии :
– Съвременни и модерни преобразуватели, които са специално
разработени за нуждите на фирмите, ориентирани към машиностроенето;
– лабораторен уред за подгряване на до две ампули лекарства преди инжектиране на пациент;
– система за безконтактно индукционно запечатване на алуминиево фолио в капачки и тубички за хранително-вкусовата , химическата и фармацефтична промишлености – нескафе, сметана, мед, мляко, кетчуп, масла, реагенти, паста за зъби, лекарства.

За контакти:
Спас Спасов
Тел.: 02/480 19 00
Факс: 02/480 19 10
www.saturn-engineering.com

Още публикации

Блог