ARC FUND
ARC FUND / Събития / Първи онлайн уоркшоп по CityZen за въздействието на градскoто земеделие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки

Първи онлайн уоркшоп по CityZen за въздействието на градскoто земеделие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки

Първият международен уоркшоп “Политики за градско земеделие и тяхното въздействие върху съвременната икономическа система, бизнес модели и вериги за доставки“ се проведе онлайн на 21 януари (10:45 – 14:00 ч) и 22 януари (10:50 – 14:00 ч), 2021.

Събитието се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в ролята си на координатор на инициативата CityZen „Подкрепа за разрастващи се иновации и бизнес модели, основаващи се на градското земеделие и неговата добавена стойност като екосистема“, финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020. Чрез CityZen Фондацията подпомага създаването на регионални и национални политики за развитие на градското земеделие в страната, като част от активната общност от граждански и научноизследователски организации.

През първия ден, трима външни експерти напраиха импулс презентации за бизнес моделите в градското земеделие, ролята на технологиите и иновациите, на инфраструктурата, примери за иновативни форми на финансиране, за нови бизнес модели в новата след-пандемична реалност и други:
– Бизнес модели в градското земеделие – Андреа Патручо, консултант по политики за градско развитие, Милано, Италия.
– Технологии и иновации в градското земеделие, значение на включването на всички заинтересовани лица – арх. Елефтерия Гавриилиду, Университет Аристотел, Атина, Гърция.
– Приложение на креативните методи за създаване на бизнес модели в новата реалност – Антонио Карлос Руиз Сория, Economia Creativa, Испания.

По време на втория ден, бяха представени три практически примери от партниращите региони в CityZen, свързани с темите на уоркшопа:
– Подпомагащите мерки за развитие на градското земеделие на Община Мертола, Португалия.
– Партньорство в развитие на Централния кооперативен съюз в България за училищни билкови градини и обучения за млади кооператори и градски фермери.
– Пространството Food Lab във Валядолид, което подпомага местните еко-производители и хранителни вериги.

В последната част на програмата, в рамките на паралелни сесии ще се дискутират препоръки за подкрепа и развитие на политиките за градското земеделие като социално-икономическа дейност за по-устойчиви градове и региони.

Програма на събитието

За допълнителна информация, посетете:
CityZen project website
Impact Workshop teaser video
CityZen YouTube channel

За контакт:
denitsa.marinova(at)online.bg

За връзка с медиите:
maya.tsaneva(at)online.bg

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Още публикации

Блог