ARC FUND
ARC FUND / Събития / Пета международна конференция на Мрежата на бизнес инкубаторите и технологичните паркове от Източна Европа и Централна Азия (ECAbit)

Пета международна конференция на Мрежата на бизнес инкубаторите и технологичните паркове от Източна Европа и Централна Азия (ECAbit)

На 2-3 декември 2010 г. в Баку, Азърбайджан, ще се проведе Пета международна конференция на Мрежата на бизнес инкубаторите и технологичните паркове от Източна Европа и Централна Азия (ECAbit). Конференцията е организирана от ECAbit с подкрепата на Програма „Информация за развитие” към Световната банка, Министерство на младежта и спорта на Азърбайджан, Каспийски инвестиционен център и партньорската инициатива между Програма „Информация за развитие”, финландското правителство и Нокиа, наречена „Устойчив бизнес в икономика на знанието”.

Фондация ПИК, координатор и член на ECAbit, активно участва в организацията на конференцията „Подкрепа за иновации в Източна Европа и Централна Азия 2010”, като част от дейността си за развитие на бизнес инкубирането, иновативното предприемачество и технологичния трансфер в региона на Източна Европа и Централна Азия. „Подкрепа за иновации в Източна Европа и Централна Азия 2010” ще събере повече от 40 международни и местни висококвалифицирани политически и бизнес експерти по бизнес инкубиране и промотирането на иновации, които ще представят повече от 15 страни от Източна Европа, Общността на независимите държави (ОНД) и Европейския съюз.

За повече информация относно конференцията, вкл. програма и процедура за кандидатстване за участие, моля посетете нейния интернет сайт.

Прес-съобщение за конференцията (на английски език, Adobe PDF, 33КВ)

 

Още публикации

Блог