ARC FUND
ARC FUND / Събития / Подкрепа за творческите индустрии и гейм сектора

Подкрепа за творческите индустрии и гейм сектора

На 13-ти юли фондация „Приложни изследвания и комуникации“ беше домакин на работна среща, посветена на представяне на инструментите на Европейския съюз за подкрепа на творческите индустрии. Събитието включи демонстрация на платформата ‘How To Grow’, която предоставя достъп до онлайн инструменти в подкрепа на творческите индустрии, включително „финансиране,” „изграждане на мрежи” и „получаване на знания”, като в нея е интегрирана и платформата на Алианс Европейски творчески индустрии (European Creative Industries Alliance). Този алианс е инициатива на Европейската комисия, целяща обмен на добри практики в подкрепа на творческите индустрии. Също така, тази инициатива включва осем конкретни мерки, четири от които са насочени към проектиране и изпълнение на ваучери за иновации, за да се помогне преодоляването на различията между творческите индустрии и традиционните индустрии, както и да се предоставят услуги в подкрепа на фирмите в творческите индустрии. Други две мерки са фокусирани върху достъпа до финансиране, а останалите две са насочени към подобряване на управлението на клъстерите в творческите индустрии.

Беше представен и проекта „Подкрепа за развитието на гейм индустрията в Европа” (BOO-Games). Той има за цел да покаже на местните власти важността на гейм сектора и да предложи механизми/мерки, чрез които гейм индустрията да бъде подкрепена. Тази цел ще бъде постигната чрез оценяване на различни видове подкрепа като държавно финансиране, стимули за частно инвестиране, инкубиране на таланти, развитие на клъстери. Подобни инструменти ще бъдат съобразени с местните нужди, идентифицирани чрез проведената през месец юни 2012 г. онлайн анкета, както и интервюта с работещите в сферата. В бъдеще ще бъдат проведени учебни визити, по време на които българските местни власти ще посетят европейски райони, в които има силна подкрепа за гейм индустрията. Освен това ще бъде разработено ръководство, което ще помогне за пренасянето на добрите практики от страните с богат опит в индустрията в тези с по-слабо развит гейм сектор.

Програма

 

Още публикации

Блог