ARC FUND
ARC FUND / Събития / Работна среща на експерти по проект CIVISTI

Работна среща на експерти по проект CIVISTI

В периода 14-16 юни 2010 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” ще бъде домакин на работна среща на експерти, която се провежда в рамките на проект CIVISTI . Участниците ще бъдат учени, анализатори на политики, представители на неправителствени организации и държавни органи, както и международни организации, които участват в разработването и приложението на научноизследователската политика. Срещата ще представи на участниците визиите за бъдещето на гражданите от 7 европейски държави за подобряване на качеството на живот чрез наука, технологии и иновации. В по-ранен етап на проекта бяха разработени 69 визии, представящи възгледите и желанията на повече от 150 човека от Унгария, Белгия, Австрия, Финландия, България, Малта и Дания. В рамките на срещата ще бъдат изготвени препоръки към бъдещата политика на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и иновации.

CIVISTI (Визии на гражданите в областта на науката, технологиите и иновациите) се осъществява с подкрепата на Седма рамкова програма на ЕС от есента на 2008 г. и е с продължителност 30 месеца. Координатор на проекта е Датския технологичен съвет в партньорство с организации от Финаландия, Белгия, Малта, България, Унгария и Австрия.

CIVISTI цели да идентифицира възможности и предизвикателства пред европейската наука и технологично развитие, чрез използването на ориентиран към бъдещето процес, който съчетава знанията, опита и желанията на гражданите със знанията на експерти и други заинтересовани по темата страни. Целта на CIVISTI е да хармонизира резултатите на политиките с желанията на европейските граждани. Основната цел на проекта е да повиши участието на гражданите в процеса на формиране на политика, като в същото време подобри ефективността на самите политики чрез отчитане на възгледите и мненията на хората за развитието на дадената област.

За допълнителна информация:

Зоя Дамянова, e – mail: zoya.damianova@online.bg

 

Още публикации

Блог