ARC FUND
ARC FUND / Събития / Работна среща „Парламентарни технологични оценки – перспективи за развитие в България”

Работна среща „Парламентарни технологични оценки – перспективи за развитие в България”

На 20 април 2012 г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” беше домакин на работна среща под надслов „Парламентарни технологични оценки: перспективи за развитие в България”. Дискусията бе проведена в рамките на проект „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA), който се реализира с подкрепата на 7-ма Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие.

Основната идея на събитието бе да представи в детайли и чрез реални примери целите и ползите от парламентарната технологична оценка (ПТО – инструмент за политически анализ, чиято основна цел е да позволи на тези, които участват в изработването на политики, както и на обществото като цяло, да отчитат научните и технологичните постижения в процеса на създаване на публични политики и в законотворческия процес, докато в същото време отчитат публичния интерес), както и да бъдат обсъдени възможностите за развитие на практиката на ТО в България. Сред участниците на срещата бяха представители на министерства, на академичните среди, журналисти, представители на граждански организации и индустрията.

Опитните изследователи в сферата на парламентарните технологични оценки – д-р Хеерт Мюникс от Института Ратенау в Холандия и д-р Валтер Пайзл от Института за технологични оценки в Австрия – бяха водещите лектори на събитието. Те представиха съвременните методи за технологична оценка, използвани в развитието на публични политики, както и примери на успешни проекти за технологична оценка както на европейско, така и на национално равнище.

Проведената дискусия след презентациите очерта някои от основните предизвикателства пред успешното институционализиране на ТО в България, като финансовата стабилност на звено за ТО, изграждане на експертен капацитет, наличието на политическа воля и подкрепа. Въпреки нелеките препятствия в процеса на създаване на добре функциониращо ТО звено в страната, участниците изразиха своята подкрепа по отношение на идеята и нуждата от такова звено в България.

И през следващите години, фондация ПИК ще продължи своите усилия за постигането на по-широк и информиран обществен дебат с участието на възможно най-голям кръг от заинтересовани страни, в това число правителство, парламент, местни власти, гражданско общество, екперти, учени, анализатори и граждани. Убедени сме, че в основата на добре работеща система за осъществяването на технологични оценки в планирането на публични политики, стои именно широкият обществен консенсус и взаимно доверие между всички институции.

За да научите повече за проекта или за метода на парламентарна технологична оценка, моля посетете страницата на проекта: www.pacitaproject.eu.

Презентациите от деня (на английски език) можете да намерите тук:

ICT and Privacy in Europe, (PDF, 0.2 MB)
PRISE – Privacy and Security Supporting activity outline, (PDF, 0.2 MB)
Technology Assessment at the German Parliament, (PDF, 0.3 MB)
Institute of Technology Assessment – Organisation and Vision (PDF, 0.4 MB)

 

Още публикации

Блог