ARC FUND
ARC FUND / Събития / RIS BRIDGE семинар

RIS BRIDGE семинар

На 11-12 октомври 2007 г., в курорта Боровец, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия (РИС) за Югозападен район за планиране и обсъждане на конкретни мерки, които да залегнат в плана за нейното изпълнение.

Събитието бе организирано в рамките на инициативата RIS BRIDGE, чиято цел е да подготви Югозападния район за планиране за работа със Структурните фондове чрез анализиране на иновационния потенциал на района, изготвяне на Регионална иновационна стратегия и План за нейното изпълнение, със специфични мерки в подкрепа на иновациите и технологичното обновление на бизнеса на регионално равнище.

Стратегическата цел на РИС за Югозападния район за планиране беше определена с помощта на форсайт методи за съставяне на алтернативни визии за бъдещото развитие на региона в областта на иновациите. Въз основа на консенсус между представителите на различните групи заинтересовани лица беше набелязана желаната визия, за постигането на която бяха съставени конкретни мерки в плана за действие.

В семинара участваха областните и зам. областните управители на Благоевград, Кюстендил и Перник, представители на Областна администрация – София, на Столична община, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката, на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, Сдружението на югозападните общини, Регионаления бизнес център за подпомагане на МСП – Перник, Центъра по наукознание и история на науките, Университета по национално и световно стопанство, Стопанската академия – Свищов и Бизнес иновационния център – Изот АД.

В събитието взеха участие и представители на чуждестранните партньори по проекта – Ковънтри Юнивърсити Ентерпрайсис ООД , Великобритания, Изследователско звено URENIO към Университета Аристотел в Солун, Гърция и фондация Щайнбайс-Европа-Центрум, Германия , които споделиха опита си в прилагането на регионалния форсайт в районите Уест Мидлъндс (Великобритания), Централна Македония (Гърция) и Долна Силезия (Полша), както и при разработването на регионални иновационни стратегии в рамките на инициативата FOR-RIS.

За повече информация:
Деница Маринова denitsa.marinova@online.bg

Материали и презентации:

Програма (PDF)

Регионален форсайт – Уест Мидландс, Великобритания, Клайв Уинтерс, Ковънтри Юнивърсити Ентерпрайсис ООД, Великобритания (PDF, 500 KB)

Опитът на Централна Македония в регионалния технологичен форсайт, Янис Бакурос, Университет на Западна Македония, Гърция (PDF, 2,3 MB)

Прилагане на форсайт техниките при изпълнение на иновационните политики, Янис Бакурос, Университет на Западна Македония, Гърция (PDF, 1,87 MB)

Интегриране на форсайт методите в разработването на регионални иновационни стратегии – опитът на инициативата FOR-RIS, Магдалена Букчек, фондация Щайнбайс-Европа-Центрум, Германия (PDF, 350 KB)

Представяне на SWOT анализа на Югозападния район за планиране, Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията, България (PDF, 500 KB)

FOR-RIS Blueprint (на английски език), (PDF, 580 KB)

Още публикации

Блог