ARC FUND
ARC FUND / Събития / Седма среща на партньорите по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове” (CCIC)

Седма среща на партньорите по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове” (CCIC)

На 5-ти и 6-ти юни 2014 г. в град Бирмингам, Великобритания, се проведе седмата среща на партньорите по проект „Сложни предизвикателства – иновативни градове” (CCIC).

През първата част от срещата партньорите по проекта обсъждаха въпроси, свързани с практическото изпълнението на проекта. По време на втория ден представители на Общинския съвет на град Бирмингам представиха наскоро лансираната дигитална платформа, целяща да мотивира гражданите, които получават социални помощи от общината, да подобрят своите компютърни умения, както и уменията за управление на разполагаемите финансови средства. За да се възползват от тази услуга, гражданите създават онлайн профил, който им позволява да получат достъп до широк набор услуги, предоставяни от техните наемодатели (например информация за сметката за наем), местни власти (например дължими данъци) и неправителствени организации (услуги свързани с намирането на работа, с образованието и здравеопазването). Едно от основните предимства на тази услуга е, че бенефициентите на социални помощи биват поощрявани и подпомагани да поемат повече лична отговорност да се справят сами и да управляват правилно ресурсите, с които разполагат. Тази практика служи като добър пример за успешно сътрудничество между публичния и частния сектор и е призната като иновативен подход за увеличаване на ефективността, подобряване на устойчивостта и намаляване на разходите за общината.

CCIC включва 14 партньори от 10 страни от ЕС, представляващи общински и регионални власти, местни агенции за развитие, както и нестопански и изследователски организации, чиито приоритети са анализ на технологиите, научните изследвания и анализ на публични политики. Проектът е подкрепен от програма INTERREG IVC и е съфинансиран от националните правителства.

 

Още публикации

Блог