ARC FUND
ARC FUND / Събития / Секторна среща, посветена на повишаването на конкурентоспособността на фирмите от сектора „Текстил и облекло”

Секторна среща, посветена на повишаването на конкурентоспособността на фирмите от сектора „Текстил и облекло”

Европейският иновационен център, съвместно с Българската стопанска камара и Бизнес център Казанлък и с любезното гостоприемство на фирмата КАТЕКС АД, организира на 27 ноември 2007 г. секторна среща, посветена на повишаването на конкурентоспособността на фирмите от сектора „Текстил и облекло”.
Бяха представени възможностите за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Обсъдени бяха и проблемите за пречистване на отпадни води и енергийна ефективност.От дружеството на Банка ДСК „ДСК Бул-Проджект” представиха специализираните си продукти, които са в помощ на фирми и общини при усвояването на европейски фондове.

Доклади:
Европейският иновационен център пред нови предизвикателства.
Ангел Милев, Европейски иновационен център – България

Бизнес център Казанлък. Нели Димова

Добри производствени практики – КАТЕКС АД. инж. Димитър Василев

Третиране на отпадъчни води в текстилната индустрия и индустриалните перални.
д-р инж. Мария Начева, ЕнвироХеми – България

Възможности за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
Галина Шаренкова – ИАНМСП

Представяне на Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, „Покриване на международно признати стандарти” и „Технологична модернизация на предприятията”.
Галина Шаренкова – ИАНМСП

Седма рамкова програма на ЕС.
Емилия Закова, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Банка ДСК в помощ на фирми и общини при усвояването на европейски фондове.
Ваня Радева, ръководител отдел „Европейски фондове” на Банка ДСК и управител на дружеството „ДСК Бул-Проджект” ООД

Енергийна ефективност и повишаване на конкурентоспособността.
Благомир Желязков, Енергийни ефективни системи ООД

 

Още публикации

Блог