ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар „Managing Innovation and Intellectual Property in the EU research programmes“

Семинар „Managing Innovation and Intellectual Property in the EU research programmes“

Високотехнологичният бизнес център към СУ „Св. Климент Охридски“ и IPR Helpdesk, съвместно с Enterprise Europe Networkпри Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, организират еднодневен семинар на тема „Managing Innovation and Intellectual Property in the EU research programmes“.

Семинарът е насочен към фирми и организации, които искат да научат повече за осъществяването на съвместни проекти между науката и бизнеса и за защитата на интелектуалната собственост и иновациите в рамките на европейските програми за научни изследвания – 7 Рамкова програма (2007-2013 г.) и „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Събитието се проведе на 20 март 2013 г. в зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15. Работен език – английски.

Програма на събитието

Презентации:
Establishing Successful Research Partnerships with European SMEs, Методи Найденов, Enterprise Europe Network
Intellectual Property in EU-funded projects , Dr Sabine Albrecht, IPR Helpdesk
Exploitation of research results, Dr Sabine Albrecht, IPR Helpdesk

 

Още публикации

Блог