ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа“

Семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа“

На 29 октомври 2014 г. в Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България, ул. „Раковски“ 124, София, бе проведен Семинар на тема „Интелектуална собственост и конкурентоспособност на МСП в Европа“.

Събитието е съвместна инициатива на Enterprise Europe Network при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Патентното ведомство на Република България.

Лектори на семинара бяха експерти от Патентното ведомство и специалисти в сферата на технологичния трансфер и комерсиализирането на продукти на интелектуалната собственост. Специален гост-лектор на семинара беше г-н Саймън Читъм от SME IPR Helpdesk в Китай и Югоизточна Азия, който сподели интересна и практична информация за защитата на интелектуалната собственост на българските и европейските малки и средни предприятия в тези региони на света.

Сред дискутираните теми бяха и финансовите и административно-правните аспекти на защитата на индустриалната собственост, практическите измерения на защита на интелектуалната собственост при технологичния трансфер и възможните реални стъпки за подпомагане на МСП при решаването на конкретни проблеми в тази област. По време на събитието беше представена дейността на Европейската мрежа на националните патентни ведомства INNOVACCESS и инициативата European IPR Helpdesk Ambassador, в която участват и експерти на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

Актуалността на темите, засегнати в обучителния семинар, пролича особено по време на оживената дискусия в края, когато над 60-те участници в събитието – предприемачи, патентни представители и специалисти по интелектуална собственост и технологичен трансфер – имаха възможност да зададат въпроси и обменят идеи с лекторите.

Материали от семинара :

IPorta – Европейският проект и www.innovaccess.eu – европейският информационен уебсайт за МСП
Защита на индустриалната собственост (патенти, полезни модели, промишлени дизайни, марки) – финансови аспекти
Защита на индустриалната собственост (промишлен дизайн) – електронни услуги
Защита на индустриалната собственост (марки) – електронни услуги
Нарушения на правата върху индустриалната собственост (марки и промишлени дизайни) -административно-наказателна отговорност
Enterprise Europe Network в подкрепа на конкурентоспособността на МСП
Въведение в правата върху интелектуалната собственост в Китай и Югоизточна Азия (на английски)
Технологичен трансфер и защита на интелектуалната собственост – практически аспекти и примери
Програма на събитието

 

Още публикации

Блог