ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар на тема „Как да не бъдем нарушители и как де се защитим при нарушение на нашите права върху интелектуална собственост”

Семинар на тема „Как да не бъдем нарушители и как де се защитим при нарушение на нашите права върху интелектуална собственост”

Патентното ведомство на Р. България в сътрудничество с Enterprise Europe Network -България организираха семинар на тема „Как да не бъдем нарушители и как де се защитим при нарушение на нашите права върху интелектуална собственост” на 4 ноември 2008 г., гр. София, в сградата на фондация ПИК на ул. Александър Жендов 5.

Основните теми, които бяха обсъдени на семинара са:
> Същност на прилагането на правата върху обектите на индустриалната собственост.
> Административнонаказателен способ за защита правата върху марките и дизайните.
> Гражданскоправна и наказателноправна защита.
> Митническо производство при нарушения.
> Предварителни проучвания за установяване наличието на права върху обекти на ИС. Търсене в бази данни.

Презентации:

Административнонаказателен способ за защита правата върху марките и дизайнитеВаля Станкова, Патентно ведомство

Производство пред КЗКЛилия Шопова и Дамян Дамянов, КЗК

Защитата на авторски и сродни права и бизнесътПламена Попова, СВУБИТ

Предварителни проучвания за установяване наличието на права върху обекти на индустриална собственостЦанка Петкова, Патентно ведомство

Enterprise Europe Network-БългарияТеодора Георгиева,Фондация „ПИК“

За допълнителна информация:

Теодора Георгиева

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

тел. 973 3000/втр. 435

 

Още публикации

Блог