ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар по програма ForeIntegra

Семинар по програма ForeIntegra

В рамките на ден и половина в Будапеща ще се проведе семинар, на който ще се разработят успешни сценарии за проекти по инициативата ForeIntegra. Семинарът ще се проведе на 26-27 март 2007 г. и е едно от мероприятията на ForeIntegra целящи интегриране на методите „форсайт” при разработване на политика в развитието на научноизследователска инфраструктура. Инициативата се координира от фондация „ПИК”. Мероприятието ще събере 25 експерта, по един представител от страна, като по този начин ще има представители на 25 от 27те страни на ЕС, както и експерт от Турция. Участниците в семинара работят в сферата на агро-био-технологиите, и планирането или представляват браншови научноизследователски отдели.

Семинарът е важен момент от инициативата ForeIntegra, а именно разработването на модел на модерна научна инфраструктура, базиран на знанието, който да бъде реализиран в сектора на аграрните технологии и храните в следващите 10-15 години, като за целта се използва ”форсайт” методологията за стратегическо планиране.

За допълнителна информация:
Даниела Чонкова daniela.tchonkova@online.bg
Деница Маринова denitsa.marinova@online.bg

 

Още публикации

Блог