ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар “Зелени иновации и конкурентоспособност на европейския пазар – мрежата Enterprise Europe Network в помощ на МСП“ в Пловдив

Семинар “Зелени иновации и конкурентоспособност на европейския пазар – мрежата Enterprise Europe Network в помощ на МСП“ в Пловдив

На 4 май 2016 г. АРК Консултинг и Търговско-Промишлена Камара – Пловдив организираха семинар по темата за европейските добри практики в областта на зелените иновации, регламентите за управление на отпадъците, включително вредни и опасни отпадъци. Лекторите на събитието от АРК Консултинг представиха възможностите за достъп до външни пазари и международно партньорство мрежата, които Enterprise Europe Network предоставя на българските предприятия. Представители на БалБок Инженеринг – иновативно предприятие на 2014г. в категория “Зелена иновация” споделиха опит и добри практики в областта на зелените иновации – международно сътрудничество.

Семинарът привлече повече от 50 представители на малкия и средния бизнес, на институциите от Пловдив и региона, Бургас, Стара Загора. Семинарът даде възможност и за дискусия с лекторите на практически казуси.

Семинарът се организира с цел да подпомогне конкурентоспособността на българските фирми на международния пазар и да подобри ефективността на работата им с външни партньори.

Програма на събитието

За контакти: Мая Цанева ARC Consulting EEN Bulgaria maya.tsaneva(at)online.bg

 

Още публикации

Блог