ARC FUND
ARC FUND / Събития / Шести семинар в подкрепа на предприемачеството „Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи“

Шести семинар в подкрепа на предприемачеството „Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи“

Enterprise Europe Network при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе полудневен семинар на тема „Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи“ на 11 юли в София. Семинарът бе шестият от серията събития в подкрепа на предприемачеството на Enterprise Europe Network-България и партньори през 2013 г.

По време на семинара бяха представени достъпните за бизнеса услуги по линия на Enterprise Europe Network и СОЛВИТ, както и успешни примери на работа с тематични мрежи (AgeingWell, ETNAPlus),клъстери и центрове за технологичен трансфер в България.

Програма на семинара

Презентации:
Представяне на услугите за бизнес коопериране на Enterprise Europe Network – България. Тематични мрежи AgeingWell (ИКТ за достойно остаряване)и ETNA Plus (Партньорства в сектор транспорт)
СОЛВИТ – мрежа за разрешаване на трансгранични проблеми във Вътрешния пазар на ЕС
Работа в мрежа на клъстери – успешни примери:
Клъстер за здравен туризъм
Индустриален клъстер „Електромобили“
Офиси за технологичен трансфер в мрежови структури за бизнес подпомагане – ГИС Трансфер Център

За повече информация:
Методи Найденов
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
metodi.naydenov(at)online.bg
тел: 02/ 973 3000

 

 

Още публикации

Блог