ARC FUND
ARC FUND / Събития / Среща с граждани на тема „Предпазни мерки и иновации в Европа“

Среща с граждани на тема „Предпазни мерки и иновации в Европа“

На 23 юни 2019 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира работна среща с граждани по темите справедливост, риск и сигурност на научните изследвания, а също така и предпазните мерки и иновациите. В срещата взеха участие 27 граждани. Подобни срещи бяха организирани в още четири държави в Европа – Дания, Норвегия, Холандия и Италия.

На всички участници бе разпратен информационен материал преди срещата с София, който прави кратък преглед на същността на принципа на предпазните мерки, неговото приложение в рамките на ЕС, както и връзката между предпазните мерки и иновациите. Темата за предпазните мерки и иновациите бе илюстрирана и с примери в три области – генно модифицирани организми (ГМО), пестициди и нанотехнологии.

По време на срещата, участниците имаха възможност да споделят мнението си по разглежданите теми чрез попълване на въпросник и дискусии в малки групи. Въпреки че принципът на предпазните мерки се оказа непознат за повечето от участниците в срещата, те активно дискутираха по въпроси, свързани с етичните и моралните аспекти на принципа на предпазните мерки, кой следва да вземе участие в прилагането на принципа и по-нататъшното му развитие, предпазните мерки или иновациите следва да имат по-висок приоритет. Участниците също така дискутираха общественото доверие в политиците и авторите на политики, що се отнася до регулирането на технологиите, както и случаите, при които може да се забрани даден продукт или технология.

Резултатите от работната среща с граждани в София ще бъдат обобщени в национален доклад, а впоследствие ще бъдат включени в аналитичен доклад, обхващащ информацията от всичките пет национални доклада. Заключителният доклад ще бъде представен пред автори на политики и Европейската комисия.

Срещата с граждани в София се проведе в рамките на проект RECIPES, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, в който Фондация ПИК участва заедно с десет други партньорски организации от Европа. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес: https://recipes-project.eu/.

 

Още публикации

Блог