ARC FUND
ARC FUND / Събития / Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“

Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание „Икономика“ и икономически портал Economic.bg, проведоха Тринадесетия Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“, 15 декември 2017 г.

Във встъпителните си думи д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ отбеляза два пунктa. Освен че е изключително добър анализ на националната иновационна система и референтен документ за Европейската комисия и международните партньори на България, докладът Иновации.бг е и реален български принос в дебата и формулирането на политики в областта на иновациите в Европейския съюз.
Утвърждава се и тенденцията частният сектор, водещи български фирми, предприемачи (част от които са участници в Националния конкурс за иновативно предприятие) да бъде основният фактор, движещата сила на иновационната активност в страната, което прави този процес устойчив и с перспектива.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, изтъкна значимостта на Форума за развитието на българската иновационна среда. „Иновациите са ключът към издигането на потенциала на икономиката ни. Те са най-добрата спойка между бизнеса, образованието и институциите,“ заяви държавният глава при откриването на събитието. Г-н Радев подчерта, че въпреки недостатъчно благоприятната среда за иновационен напредък в България, през последните години страната бележи напредък по отношение на индекс ефективност на иновациите. В заключение, президентът отбеляза, че Иновационният форум е доказателство, че българското общество е прозряло важността да се обединят усилията на бизнес, образование и институции за постигането на благоприятна иновационна среда и призова към по-засилено взаимодесйтвие помежду им.

България никога не е била по-добре в иновационно отношение, но все още има върху какво да се работи. Това сподели г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Представяйки основни заключения от доклада Иновации.бг 2017, той подчерта необходимостта да се разработи ефективна национална иновационна политика и да се създаде национална иновационна агенция. В подкрепа на тези усилия г-н Стефанов наблегна и на важността от създаването на структури за регионално иновационно развитие. За да се подобри цялостното представяне на България в сферата на иновациите е необходимо сектори като „Аутомотив“ и ИКТ да се превърнат в част от ежедневните дискусии на национално и институционално ниво.

Г-н Томислав Дончев, вицепремиер на Република България определи заложената цел до 2020 г. 1.5% от БВП в България да се инвестира в иновации като достижима. Той открои важността от промяна в образователната система, която да стимулира креативност и критично мислене сред по-младите и по този начин допринесе за повишаването на капацитета за иновационно развитие в страната. На финал г-н Дончев отбеляза: „Говорим за нов свят. Затова не можем да си позволим новостите да се стоварят върху главите ни, а трябва да ги създаваме. Необходима е доза креативна лудост.“

Атанас Киряков, основател и изпълнителен директор на Онтотекст АД изтъкна, че като един от двигателите на българската иновационна среда, размерът на ИКТ индустрията се е удвоил през последните 5 години. Ярък пример за успех в това отношение е интеграцията на български софтуерни компании в глобални технологични вериги. Той също така заяви, че бизнесът и правителството трябва да работят заедно за заздравяване на иновационната среда в България.

В своето изказване г-н Петър Статев, Председател на ИКТ Клъстер, обърна внимание на неудовлетворителното качество на иновационната среда. Като по-голямо предизвикателство той изтъкна качеството на методологиите и документалния процес, по които българските фирми кандидатстват и се оценяват по оперативните програми и други финансови инструменти в България. “Именно тук липсва ефективност, достатъчно прозрачност и смисленост”, заяви г-н Статев и приведе в подкрепа конкретни примери за фирми, получили високо признание на европейско равнище и ниска оценка в България. В заключение, г-н Статев призова бизнеса и политическата класа да работят активно, за да може публичният ресурс да даде мултипхлициран ефект.

Обръщение пред събралите се участници на Форума направи и г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Той обърна внимание на значителния ресурс, който Европейският съюз отделя за иновации и научна дейсност. В допълнение г-н Златев сподели, че има ясно изразена воля от страна на Президентството, правителството и бизнеса за съвместна работа в подкрепа на иновациите.

Модератор на дискусията беше проф. Стефан Хаджитодоров, Инстиут по биофизика и биомедицинско инженерство, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Българска академия на науките.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди на отличените предприятия в Националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2017″, а почетните грамоти бяха връчени от г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК В България.

Програма на Тринадесетия национален иновационен форум
Слово на държавния глава Румен Радев на тринадесетия Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“ (Adobe PDF, 110 KB)
Презентация на Руслан Стефанов, ръководител на група Иновации.бг (Adobe PDF, 908 KB)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 335 KB)
Медийно отразяване

Доклад Иновации.бг 2017 „България в глобалните технологични вериги“
Тринадесети национален конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2017

 

Още публикации

Блог