ARC FUND
ARC FUND / Събития / Церемония по връчване на марката „Високи постижения в иновациите“

Церемония по връчване на марката „Високи постижения в иновациите“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – България връчиха марката „Високи постижения в иновациите“, която се дава като отличие на номинираните иновативни предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ – 2016, 2017 и 2018 г.

Събитието, което се провежда за първи път се състоя в Президентството под патронажа на президента на Р България Румен Радев на 8 февруари 2019 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, посочи иновациите в бизнес сектора като двигател на икономическия растеж, като българският бизнес влага два пъти повече средства за разработването и внедряването на иновации в сравнение с публичния сектор. Д-р Шентов отбеляза значението на иновационните компании и социално-икономическия принос, който те дават на страната.

Г-н Георги Къдрев, изпълнителен директор и съосновател на „Имагга Технолоджис“ ООД, изтъкна добрата позиция, която България заема сред останалите държави в Европа и света в сферата на иновациите, от гледна точка на икономиката и размера на страната. Той изрази своята увереност за ускорявнето на иновационните процеси в страната.

Г-н Росен Върбанов, изпълнителен директор на „Сирма Медикъл Системс“ АД, сподели, че макар България да е на едно от първите места в света по високоскоростен интернет, тя заема едно от последните места по достъп на домакинствата до тази услуга. Г-н Върбанов посочи нивото на внедряване на нови технологии и иновации като определящ фактор за мястото на страната в Европа и света.

Г-н Добрин Миревски, управител на „Кънектидбин“ ООД, отбеляза реалното съществуване в България на еко система на стартиращи компании в сферата на иновациите. Същевременно, за разлика от други европейски държави, в страната липсват силни връзки между отделните „острови“ на иновации. Г-н Миревски изрази своя оптимизъм относно настоящата и сходни инициативи, които спомагат изграждането, разширяването и заздравяването на тези връзки.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, изтъкна ролята на държавата, която трябва да отдаде дължимото на компаниите насърчаващи българските иноватори. Държавният глава подчерта иновативността като отражение на националните амбиции за бъдещето, на ефективното взаимодействие между администрацията, бизнеса, науката и образованието във всяка една страна. Сред сериозните предизвикателства пред българските иновации президентът открои разходите за научноизследователска и развойна дейност, които остават далеч от средноевропейското равнище – 1.5 процента от БВП. Държавният глава благодари на организаторите и журито за насърчаване инвестиционната активност на българския бизнес, защото иновативността е най-ефективният механизъм за постигане на висок и устойчив икономически растеж в съвременния свят.

Марката „Високи постижения в иновациите / Excellence in Innovation” на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ се дава на финалистите в конкурса “Иновативно предприятие на годината”. Той се организира от фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – България и под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.

Всички издания на Конкурса за иновативно предприятие на годината

За контакт: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“,
тел.: 02/ 973 3000
maya.tsaneva(at)online.bg

 

Още публикации

Блог