ARC FUND
ARC FUND / Събития / Втора национална работна среща в рамките на проекта „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA)

Втора национална работна среща в рамките на проекта „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA)

На 13 септември 2012 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ бе домакин на втора национална работна среща в рамките на проекта „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA), финансиран по Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Събитието под надслов „Технологични оценки и публични политики в България: цели, заинтересовани страни, добавена стойност и въздействие“ имаше за цел да предостави по-широк и по-дълбочинен поглед върху това как технологичните оценки (ТО) функционират и как влияят на публичните политики (чрез предоставяне на конкретни примери от страни с дългогодишен опит в TО), както и да очертае перспективите за институционализиране на TО в България. В допълнение, участниците, сред които представители на държавната администрация, гражданското общество и академичните среди, размишляваха върху това, каква би могла да бъде най-подходящата форма за иницииране на ТО в страната. За да могат и участниците, които не са имали възможността да присъстват на първата национална среща по проекта да разберат какво представляват технологичните оценки, в началото на срещата беше направено кратко изложение на проекта и същността на ТО.

Лектори на събитието бяха г-жа Зоя Дамянова, програмен директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, г-н Венцеслав Козарев, експерт във фондацията, както и международни експерти с дългогодишен опит в ТО, а именно д-р Херт Мюникс от Институт Ратенау в Холандия и д-р Валтер Пайзл от Института за технологични оценки в Австрия (ITA). Те представиха съвременни методи за технологични оценки, използвани в планирането на публични политики, както и примери на успешни проекти за технологични оценки на европейско и на национално равнище.

Дискусията във втората част на събитието беше фокусирана върху няколко ключови теми, сред които добавената стойност на ТО в законодателния процес, възможни форми за междуорганизационно сътрудничество за TО, допълнителни възможности за изграждане на капацитет чрез проекта PACITA, както и потенциални тематични области за прилагане на TО в страната. Очерта се споделено съгласие между участниците, че страната ни има нужда от подобна организация. Д-р Валтер от ITA, Австрия, насърчи участниците, като отбеляза че въпреки някои фактори, които биха могли да окажат негативно влияние върху процеса на създаване на завършена организационна структура за ТО в България, няма универсална съществуваща формула за въвеждането на ТО в една страна. По негови думи, страната ни трябва да прояви търпение и да намери своя собствен начин, който да отговаря на политическите и социални.

И през следващите години, фондация ПИК ще продължи своите усилия за постигането на по-широк и информиран обществен дебат с участието на възможно най-голям кръг от заинтересовани страни, в това число правителство, парламент, местни власти, гражданско общество, екперти, учени, анализатори и граждани. Убедени сме, че в основата на добре работеща система за осъществяването на технологични оценки в планирането на публични политики, стои именно широкият обществен консенсус и взаимното доверие между всички институции.

За да научите повече за проекта или за метода на парламентарна технологична оценка, моля посетете страницата на проекта: www.pacitaproject.eu.

Презентациите от деня можете да намерите тук:

Д-р Херт Мюникс, Институт Ратенау, Холандия (на английски език)

Д-р Валтер Пайзл, Институ за технологична оценка, Австрия (на английски език)

Венцеслав Козарев, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (на български език)

 

Още публикации

Блог