ARC FUND
ARC FUND / Събития / Заседание на Бизнес клуба по иновации към Фондация ПИК

Заседание на Бизнес клуба по иновации към Фондация ПИК

На 12 юни 2013г. от 17ч. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – България организираха среща на Бизнес клуба по иновации на тема „Стимулиране на иновациите и предприемачеството в България и САЩ” със специален гост-лектор Марси Рийс, посланик на САЩ в България.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на група Иновации.бг, откри събитието. Той изтъкна дългогодишните усилия на Фондацията да насърчава трансфера на технологии и сътрудничеството в сферата на иновациите, като ежегодно организира конкурсa „Иновативно предприятие на годината“ и Националния иновационен форум и публикува доклада Иновации.бг. Според него, САЩ е изключително ценен стратегически партньор за развитието на иновациите в България.

По време на презентацията си, посланик Рийс изтъкна, че създаването на динамична бизнес среда е от огромно значение за привличането на чуждестранни инвестиции в България и следователно, за икономическия растеж на страната. Тя подчерта, че местният бизнес сектор трябва да участва активно в този процес. С цел да подпомогне развитието на иновациите в България и двустранното сътрудничество в тази област, посолството на САЩ в България планира провеждането на менторска програма, в която американски експерти ще споделят своите знания и опит по отношение на четири основни аспекта на бизнес развитието:

  • рисков капитал и бизнес ангели;

 

  • връзката бизнес – наука;

 

  • предприемачество и образование;

 

  • създаване на нови предприятия и навлизане на международни пазари.

Г-жа Рийс даде редица примери за американски политики, които насърчават бизнес иновациите като предоставяне на федерални средства за създаване на нови предприятия, данъчни кредити и улеснен достъп до финансиране за изследователски и развойни проекти. Тя допълни, че държавната политика по иновациите в САЩ е насочена в подкрепа на ключови икономически сектори, като например еко-технологии, образование, биотехнологии, здравеопазване и нанотехнологии. Според посланик Рийс, сред основните предизвикателства пред българските иновации са липсата на сътрудничество между иноваторите, недостигът на рисков капитал за нови предприятия и слабата защита на правата върху интелектуалната собственост.

Г-н Ангел Милев, координатор на Европейската мрежа за подкрепа на малките и средните предприятия в България – Enterprise Europe Network и модератор на дискусията, подчерта, че разработването на иновативни продукти зависи от взаимните усилия на предприемачи, учени, студенти и иноватори. Той подкани участниците в срещата – бизнес лидери и представители на научната сфера – да предложат идеи за стимулиране на иновациите, които да се осъществят съвместно с посолството на САЩ в България.

Г-н. Ивайло Пенчев, изпълнителен директор на „Walltopia”, носител на наградата „Иновативно предприятие на 2012 година” посочи, че иновациите са резултат на предприемачество и научни открития. Той подчерта, че създаването на интерактивен музей, подобен на ‘Експлораториум’ в Сан Франсиско, САЩ, би привлякло децата към света на науката още от най-ранна възраст. Г-н Огнян Траянов, изпълнителен директор на “Технологика”, подкрепи изказването на г-н Пенчев по отношение на нуждата да се развие българската образователна система, така че да създава достатъчно научни и технически експерти, инженери и математици. В противен случай, България трайно ще произвежда продукти с ниска добавена стойност. Той подкрепи и идеята малките деца да бъдат стимулирани да се интересуват от наука и да избират професии в тази сфера. Г-н Емил Георгиев, директор на маркетинг агенция „DeConi”, представи кратък пример за успешна обществена кампания в тази насока, в която са участвали повече от 80,000 деца, чрез интерактивен „Зелен еко автобус”, пътуващ из страната.

Г-н Петър Митев, съосновател на софтуерната компания „Chaos Group”, каза, че основният проблем за българските иновации е липсата на сътрудничество между университетите и предприятията. Той отбеляза, че студентите често се чувстват демотивирани, тъй като липсват работни места, в които да могат да приложат знанията си. Г-н Митев допълни, че България би могла да се възползва от опита на САЩ за развитие на устойчива връзка между университетите и предприятията. Проф. Бистра Боева от Университета за национално и световно стопанство, подчерта, че развитието на публично-частното партньорство между университети и компании, които често нямат интерес да си сътрудничат с академични институции, е от огромно значение. Освен това тя посочи, че в България се пренебрегва ‘ученето през целия живот’, което води до остаряване на знанията и уменията на заетите, а смяната на професия става доста трудна, тъй като липсва подходяща учебна среда. Г-н Борислав Тошев, представител на „Пантелей Тошев” ЕООД, подкрепи идеята да се развие сътрудничеството между университети и частни компании.

Посланик Рийс приветства идеите на участниците свързани с развиването на интереса на децата в областта на науката и подчерта, че има нужда от повече учители по точни и инженерни науки. Тя потвърди ангажимента на посолството да подкрепи създаването на връзки между САЩ и България, с цел обмен на добри практики и развитие на технологични иновации.

За допълнителна информация:
Тел.: 02/ 973 3000
e-mail: angel.milev(at)online(dot)bg

 

Още публикации

Блог