ARC FUND
ARC FUND / Събития / Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“

Четиринадесети Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство с Българска национална телевизия,  списание „Икономика“, икономически портал Economic.bg и Успелите.бг, проведоха Четиринадесетия Национален иновационен форум на тема „Интелигентни политики за иновационен растеж“ на 06 декември 2018 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, отбеляза предизвикателствата пред реализирането на иновационния потенциал на България, включително ниската иновационна активност, спада в разходите за научноизследователска и развойна дейност, както и намаляващия брой изследователи. Същевременно, той приветства нарастващите инвестиции на частния сектор в иновационна дейност, но подчерта нуждата от дългосрочна подкрепа и ангажираност от държавата, с чиято помощ България би могла да догони страните от Централна и Източна Европа.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев изтъкна ролята на иновациите като „най-ефективният инструмент за постигане на висок и устойчив икономически растеж“. Държавният глава посочи, че предвид конкурентните предимства на България, като наличието на млади таланти, нарастващите частни инвестиции и лесния достъп до широколентов интернет, страната все още е в групата на „плахите иноватори“. Той сподели подкрепата си за цялостен подход в подкрепа на иновациите, чрез целенасочени програми за финансиране, инвестиции в образованието, стимули и административни облекчения.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, представи основните резултати от тазгодишното издание на доклада „Иновации.бг“. Представянето на България в Европейското иновационно табло се подобрява с всяка изминала година, но страната е все още сред най-слабите страни. Това е резултат на централизираната административна структура на иновационните политики, с ограничена участие на местните власти, липсата на целенасочени и координирани политики и все още слабото върховенство на закона, което увеличава несигурността пред инвеститорите и оказва негативно влияние върху иновационните процеси в страната. За да се осигури дългосрочното подобряване на българската иновационна екосистема, са необходими по-гъвкави административни структури и механизми, изграждане на посреднически звена за диалог с бизнеса и науката на местно ниво, както и подкрепа на съществуващи примери за успешно сътрудничество между изследователски организации и частния сектор.

Г-жа Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката, се присъедини към становището, че България има голям иновационен потенциал и много изследователски постижения, които трябва да бъдат популяризирани и извън страната. Тя представи някои от планираните мерки в подкрепа на бизнеса по време на програмния период 2021-2027 г. и изтъкна нарастващото участие на частни предприятия в рамковите програми на ЕС през последните години, знак за натрупания им иновационен капацитет. Г-жа Ангелиева подчерта, че подкрепата за иновации трябва да бъде съпътствана с инвестиции във фундаментална наука и млади учени, както и да бъде насърчено сътрудничеството между наука, бизнес и гражданско общество.

Г-н Христо Алексиев, съосновател на „Плейграунд енерджи“ ООД, с отличие “Иновативно новостартирало предприятие” 2013 г., акцентира върху значението на естествения интелект, ролята на възпитанието и фокуса върху младите хора. Според него, за да бъдат развити иновациите, е необходимо да се инвестира в „хора, които могат много, искат умерено и знаят какво трябва да правят“.

Г-жа Николина Хинкова, член на Съвета на директорите, „Мехатроника“ АД, Габрово, носител на наградата “Иновативно предприятие на 2013 г.”, представи гледната точка на големия бизнес и подчерта, че за развитието на иновационния потенциал са необходими подготвени кадри, добра технологичната баса и последователна политика. В тази насока, тя представи няколко основи препоръки за мерки, включително промяна към по-положително възприятие към производствената сфера, въвеждане на образователни програми в отговори на нуждите на бизнеса, по-малко административни пречки и създаването на регионална мрежа от споделени изследователски пространства.

Модератор на дискусията беше г-жа Ралица Ангелова, изпълнителен директор на „БалБок инженеринг“ АД, носители на награда “Зелена иновация – 2014 г.”.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди и почетните грамоти на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината – 2018″.


Програма на Четиринадесети Национален иновационен форум
Доклад Иновации.бг 2018 „Интелигентни политки за иновационен растеж
Резюме на доклад Иновации.бг
Съобщение за медиите
Медийно отразяване

Още публикации

Блог