ARC FUND
ARC FUND / Събития / ДНИ ЗА ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР И БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ

ДНИ ЗА ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР И БИЗНЕС КООПЕРИРАНЕ

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, Enterprise Europe Network – България и Асоциация на бизнес клъстерите в България (АБК) организираха Бизнес дни за иновации и клъстери. Събитието се проведе в рамките на Международен панаир Пловдив, на 29-30 септември 2010 г.

Семинарният ден на събитието, 29/09/2010 г., бе насочен към клъстери и асоциации и съставляващите ги фирми и организации. Програмата включи презентации и дискусии, свързани с възможностите за финансиране, добри практики в управлението, взаимодействие между участниците в клъстера, и работа в мрежа от клъстери.

Денят беше разделен на сутрешна и следобедна сесии. Представители на МИЕТ, Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП) и консултанти на мрежата EEN консултираха участниците по теми свързани с актуалния конкурс за набиране на проектни предложения по ОП “Конкурентоспособност” за “Подкрепа на развитието на клъстерите в България”. Участниците имаха възможност за директна дискусия с представителите на МИЕТ и ИАНМСП, включително и по теми, свързани с оптимизиране на работата и подобряване на взаимодействието между държавната дминистрация и организациите, изпълняващи проекти по Оперативната програма. Предложенията направени по време на семинара ще бъдат систематизирани и предоставени на МИЕТ и ИАНМСП под формата на писмено предложение до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

В семинара се включиха 40 участника, представляващи административни органи (МИЕТ и ИАНМСП), консултанти и посредници (Фондация „ПИК“, ГИС-Трансфер център), университетите (СУ Св. Климент Охридски и Технически университет – София), EURATEX, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, асоциации, фирми и клъстери.

Програма и презентации

 

Още публикации

Блог