ARC FUND
ARC FUND / Събития / EnVision’2020 – Енергийна визия 2020

EnVision’2020 – Енергийна визия 2020

На 24 и 25 януари Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ съвместно със Столична община организира първата работна среща на партньорите по проект EnVision’2020 – Енергийна визия 2020 за градовете в Югоизточна Европа. Събитието беше проведено в сградата на Фондацията. Срещата започна с кратко приветствие за добре дошли от програмния директор г-жа Дамянова, последвано от речта на изпълнителния директор г-н Бадински. Участниците представиха себе си, организациите си и описаха на кратко силните и слабите си страни, както и очакванията си към проекта. Цялостната организация на работата по EnVision 2020 беше представена и обсъдена. Акцент бе поставен върху целите и непосредствените задачи, включително енергийния анализ и подготвителната работа за форсайт дейностите.

EnVision 2020 се изпълнява с подкрепата на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“ и се реализира в периода от декември 2012 г. до ноември 2014 г.

 

Още публикации

Блог