ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция за технологични фирми с висок растеж

Конференция за технологични фирми с висок растеж

Първата по рода си конференция е организирана от Европейското патентно ведомство и Международната организация на професионалистите в областта на лицензирането (LESI) и осигурява платформа за технологичните предприятия с висок растеж, за да научат повече за връзката между бизнес стратегията и управлението на интелектуалната собственост.

Категория от специален интерес са малките и средни предприятия. Затова организаторите специално предвиждат съществена отстъпка от таксите за участие за клиенти на ЕЕН.

Събитието е предназначено за бизнесмени с интерес към интелектуалната собственост и професионалисти от областта на интелектуалната собственост с интерес към бизнес стратегията, за изследователски организации, инвеститори и консултанти и ще комбинира конференцията с отделен ден за обучение в по-малки групи, включително и индивидуални сесии.

4 ноември е датата на основната конференция, а 5 ноември – датата за обучение.

Събитието е практически ориентирано и има за цел и изграждането на мрежа от полезни контакти на регионално и международно ниво. Участниците ще имат възможност за сесии от типа „срещни се с лекторите“, а най-рано регистриралите се – и възможност за посетят 30-минутни индивидуални „клиники по интелектуална собственост“, за да получат експертен съвет. Ще бъдат изготвени и кратки, но концентрирани, видео материали за „домашна употреба“ след приключване на събитието.

Международен екип от професионалисти със сериозен практически опит ще сподели добри практики за това как патентите да бъдат използвани като инструмент за бизнес успех, отговаряйки на въпроси като:
– Как да разработя стратегия за интелектуална собственост, която да подкрепи моята бизнес стратегия?
– Какво мога да науча като технологично предприятие с висок растеж от големите фирми за стратегията за интелектуална собственост и създаването на стойност?
– Какви възможности за комерсиализация на бизнеса съществуват отвъд собствените ми стоки и услуги – лицензиране, стратегически съюзи, съвместни предприятия, спин-оф компании, сливания и поглъщания и реализиране на икономии на основата на интелектуални активи?
– Кои са подходящите стратегии за управление на интелектуалната собственост за различните индустрии?
– Как да си осигуря сделки от взаимен интерес с големи фирми и изследователски организации?
– Как да измеря влиянието на интелектуалната собственост върху моя бизнес?
– Как да приложа устойчива система за управление на интелектуалната собственост?
– Кои са проблемите при придобиването на технологии и как могат да бъдат преодолени те?
– Как като предприятие с висок растеж да осъществя технологичен трансфер посредством лицензиране, продажба, изследователски сътрудничества и т.н.?

Повече информация за събитието може да бъде открита тук.

За допълнителна информация:

Фани Колева
АРК Консултинг, Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог