ARC FUND
ARC FUND / Събития / Насърчаване на конструктивния капитал в България

Насърчаване на конструктивния капитал в България

На 28 септември 2021 г., в рамките на обществено-политически форум с участието на президента на Република България, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Enterprise Europe Network-България и Центърът за изследване на демокрацията представиха предложение за Програма за действие за насърчаване на конструктивния капитал в България. Форумът е част от програмата на домакинството на България в рамките на инициативата „Три морета“ и се осъществява с подкрепата на Центъра за международно частно предприемачество, Вашингтон.

Програмата за действие е базирана на задълбочен анализ на европейски и национални стратегически документи и консултации с ключови представители на бизнеса в шестте района за планиране на страната. В профилите на районите е извършен преглед на основните предимства и недостатъци на всеки от тях в съответствие с технологичната и иновационната специализация на страната.

От ключово значение за успеха на заложените мерки в Програмата за действие е разрешаването на структурните проблеми, свързани със завладяването на държавата и върховенството на закона. Програмата идентифицира още четири групи тематични и секторни реформи в областта на цифровизацията, зелените технологии, иновациите и предприемачеството, които имат потенциал да се превърнат в ядро за привличане на частен конструктивен капитал в бъдеще.

Средствата от Европейския съюз в следващите пет години са най-големите в историята на страната и държавните институции и частният сектор трябва да се възползват от възможността за икономическа и технологична трансформация.

Пълен текст на доклада
Пълен запис на събитието

 

Още публикации

Блог