ARC FUND
ARC FUND / Събития / Национален семинар „Стратегическо използване на Мадридската система за развитие на бизнеса”

Национален семинар „Стратегическо използване на Мадридската система за развитие на бизнеса”

Патентото ведомство на Република България, съвместно със Световната организация за интелектуална собственост, организира национален семинар „Стратегическо използване на Мадридската система за развитие на бизнеса”, който ще се проведе на 9-10 ноември 2011 г. в гр. София.

Семинарът цели да повиши осведомеността и да даде практически познания за Мадридската система сред заинтересованите бизнес кръгове и производители, които вече ползват или ще ползват в бъдеще международната система за регистрация на марки. Тази система предоставя възможност за получаване на закрила на марка в множество държави чрез подаване на една заявка за регистрация. Чрез придобиване на закрила на марката си в други държави – едно от задължителните условия, които всяка компания трябва да изпълни, за да е сигурна, че няма да бъде изместена от пазара, бизнесът си осигурява несмущаван износ на стоки и предлагане на услуги в чужбина и печели доверието на своите клиенти.

По време на семинара ще бъде представена и новата процедура за получаване на закрила на марките в България, въведена с измененията на Закона за марките и географските означения тази година.

Темите, които ще се разискват по време на семинара, ще бъдат представени от водещи специалисти в областта на марките от СОИС и Патентното ведомство на Република България и ще дадат възможност на представителите на частния сектор да се запознаят с възможностите, с които разполагат, за да защитят индустриалната си собственост по света. Представители на частния сектор в България ще споделят опита си от използването на Мадридската система.

 

Още публикации

Блог