ARC FUND
ARC FUND / Събития / Осми национален иновационен форум

Осми национален иновационен форум

На 18 декември 2012 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с подкрепата на Представителството на ЕК в България проведе Осмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност”.

По време на форума Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2012”.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, откри Осмия национален иновативен форум и представи кратко описание на основните резултати, постигнати през последните осем години от неговото провеждане. На първо място той постави усилията на Фондация ПИК в съставянето на база данни от ценна информация, анализи и препоръки, свързани с иновационната среда, система и политики в България. В партньорство с публичната администрация, научни институции и иновативни фирми, Фондация ПИК успя да развие аналитичен капацитет, който е високо ценен както в страната, така и от Европейската комисия. На второ място Г-н Шентов подчерта важността на натрупаните до момента данни за няколко стотин български, иновативни фирми, които са минали през детайлен процес на оценка, проведен съвместно от вътрешни експерти, представители на министерски отдели както и от професионалисти от Световната банка. В заключение беше акцентирано върху факта, че успешно развитие на иновациите не може да се случи без активна и целева държавна подкрепа.

Президентът на Република България, г-н Росен Плевнелиев увери присъстващите, че създаването и развитието на иновативната екосистема на страната е сред приоритетите на президентската институция. Освен това г-н Плевнелиев подчерта, че надигащата се предприемаческа и иновационна култура допринася за по-бързото и интегрирано провеждане на нужните реформи. Той спомена продължаващото обсъждане на Закона за иновациите, поправките в Закона за насърчаване на инвестиции и разработването на отделна оперативна програма за наука и иновации. В края на изказването си Президентът отбеляза, че българският ИКТ сектор е успял да се превърне в регионален хъб и че автомобилната индустрия също показва потенциал да става все по-важна за националната икономика.

Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, припомни в изказването си безспорната роля на иновациите като инструмент за преодоляване на икономически кризи. В тази връзка г-жа Златанова посочи, че това е и една от причините Европейската комисия да планира увеличение с около 50% на разходите си за наука и иновации през следващия програмен период, при това в рамките на бюджет, който по размер ще бъде като миналогодишния.

Президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в националния конкурс за „Иновативно предприятие на годината, 2012”.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи резултатите от доклада „Иновации.бг 2012“, който препоръчва (а) подобряване на управлението на държавната подкрепа за НИРД посредством административна концентрация и по-високо финансиране, (б) изработване на дългосрочна стратегия за научно развитие и включване на иновативен компонент във всички оперативни програми, (в) възползване от възможностите за заемане на пазарни ниши чрез въвеждането на предтърговски обществени поръчки, (г) привличане в страната на развойни центрове на големи интернационални фирми и (д) приемане на мерки за стимулиране на развитието на иновативната култура (напр. с помощта на журналисти, специализирани в сферата на иновациите, научни и технологични музеи и др.).

Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, представляваше Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Той подчерта, че резултатите от доклада Иновации.бг са доказали полезността си за Агенцията като надежден източник на информация за чуждестранни инвеститори, които се интересуват от България като дестинация за високотехнологични инвестиции. След като изреди съществуващите държавни механизми за подкрепа на иновациите и науката, той очерта бъдещите приоритети на Министерството, сред които са преместване на акцента от институционално към проектно финансиране както и въвеждането на подкрепящи мерки, разработени специално за нуждите на иновативните фирми.

Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка, разгледа взаимовръзките между иновациите и зелената икономика. Тя подчерта нуждата от по-устойчив икономически растеж в съответствие с „тройния принцип“, зачитащ както хората и планетата, така и печалбата.

Валери Борисов, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и комуникациите, обърна внимание на прилагането на иновативни ИКТ решения в сферата на електронното правителство. Той подчерта, че, изпълнявайки два големи проекта финансирани по ОП „Административен капацитет”, Министерството се стреми да компенсира забавеното въвеждане на високотехнологични решения в полза на гражданите и бизнеса.

Джон Габриел Годард от Световната банка, наблегна на това колко е трудно да се дефинира прецизно какво може да се счита за иновация и оттам колко е трудно да се разработят интелигентни механизми за подкрепа. Освен това като ключови фактори за успешното икономическо развитие, базирано на иновациите, той представи добрата институционална рамки, правилната последователност на подкрепящите мерки както и междусекторната и международната кооперация.

Йехошуа (Шуки) Глайтмън, Управляващ партньор в Платинум венчър капитал и бивш Главен научен съветник и Генерален директор в Министерството на промишлеността и търговията на Израел, се задълбочи в компонентите на успешната иновационна политика. Той обсъди причините, оправдаващи държавната намеса в сектора на науката и иновациите, и правилния набор от мерки, които една държава трябва да въведе, за да стимулира иновативното поведение на икономическите субекти.

Модератор на панела „Иновации и конкурентоспосбност“ беше Огнян Траянов, президент на фирма ТехноЛогика.

Програма и презентации:

11:00 Откриване
Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

11:10 Приветствие
Иновации за икономически растеж: поглед в бъдещето
Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината
Президентът на Република България Росен Плевнелиев връчва наградите на отличените предприятия.

12:00 Пауза

12:15 Иновационна икономика

Българската иновационна икономика през 2012 година
Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Насърчаване на иновациите в България
Борислав Стефанов, Българска агенция за инвестиции

Зелена икономика и иновации
Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет, Българо-американска кредитна банка

Ролята на Световната банка в развитието на националната иновационна система в България
Маркус Репник, Постоянен представител на Световната банка в България

Национални политики за подкрепа на иновациите: защо е нужна държавна подкрепа?
Йехошуа (Шуки) Глайтмън, Управляващ партньор в Платинум венчър капитал; бивш Главен научен съветник и Генерален директор в Министерството на промишлеността и търговията на Израел

Е – правителство и иновации
Валери Борисов, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и комуникациите

Дискусия
Модератор: Огнян Траянов, Президент, “ТехноЛогика”

Прес-съобщение
Национален конкурс за иновативно предприятие на 2012 година
Медийно отразяване

Още публикации

Блог