ARC FUND
ARC FUND / Събития / Представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

Представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“

На 5 юли от 11:00 ч. се проведе онлайн среща за представяне на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“. Повече информация за проекта ще откриете тук.

По време на срещата представихме:

  • Какво са иновациите на работното място и къде можем да открием повече информация за тях?
  • Защо този проект е важен? Какви бяха основните дейности по проекта?
  • Какви мерки за публична подкрепа очертахме за насърчаване на иновациите на работното място сред МСП в страната?

Презентацията от срещата ще откриете тук.

Участниците имаха възможността да зададат своите въпроси относно резултатите, постигнати в рамките на проекта. Мнозина изразиха задоволство, че се полагат усилия за проучване и популяризиране на иновациите на работното място в България и заявиха своята готовност да участват в бъдещи инициативи за насърчаване на този тип практики в страната.

Проект „Насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България: анализ и препоръки“ се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да идентифицира мерки за насърчаване на иновациите на работното място сред малките и средните предприятия в България, както и да повиши обществената осведоменост за ползите от внедряването им.

Още публикации

Блог