ARC FUND
ARC FUND / Събития / Седми иновационен форум

Седми иновационен форум

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организираха Седмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност“. Форумът се проведе на 17 май 2011 г. в Шератон хотел Балкан, София, под егидата на Премиера на Р България г-н Бойко Борисов и с подкрепата на Enterprise Europe Network – най-голямата в Европа информационно-консултантска мрежа за малки и средни предприятия.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, откри форума като представи общата и специфична среда за правене на бизнес в България. Той подчерта безспорния успех в справяне с кризата като българския модел може да се сравнява с този на Германия. Г-н Шентов наблегна на нуждата от второ поколение политики, които да са насочени към развитие на иновациите и технологиите и заключи, че работещата администрация, сериозното финансиране и ангажирането на най-високо политически равнище, са необходими за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността.

Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, подчерта, че политиката за иновации е водеща сред приоритетите на Европейския съюз. Г-жа Златанова наблегна на нуждата от нови източници на растеж на европейско ниво, подчертана в стратегията на Съюз на Иновации 2020. Тя очерта три основни цели: а) укрепване на базата от знания и развиване на научно-изследователско пространство; б) улесняване на достигането на добри идеи до пазара; в) обединение на усилията и създаване на европейски партньорства за иновации.

Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, приветства постигнатото в България по отношение на стимулиране на иновациите и посочи, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е направило разрез на българската икономика, посочвайки силните и слабите страни и възможностите за развитие. Той обясни, че по програма Конкурентоспособност ще бъдат инвестирани около 200 милиона евро и ще бъдат построени три технологични парка, което ще допринесе за развитието на иновациите в България.

Г-н Бойко Борисов връчи наградите на отличените предприятия от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината. В категория „Иновативно малко предприятие“ грамота и награда спечели фирма ПРИМАВЕТ София ООД и бяха дадени почетни грамоти на Адванст Технологии АД, АПЕКС 11 ЕООД и ИНТЕРИОРПРОТЕКТ ЕООД. В категория „Иновативно средно и голямо предприятие“ наградата бе връчена на ОПТИКС АД, а с почетни грамоти бяха отличени фирмите ДАТЕКС ООД и АМК „Задвижваща и управляваща техника“. Фирма ОРАК Инженеринг получи специална награда за „Устойчиво и иновативно поведение“.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи доклада „Иновации.бг 2011“, в който очертава: (a) защо иновациите са ключови за България; (б) българската държава страда от иновационна недостатъчност въпреки факта, че показва един от най-високите темпове на нарастване на Съвкупния иновационен индекс; (в) патентите са потенциал за иновиране не само сега, но и в бъдеще; (г) делът на бизнеса нараства в разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в България. Г-н Стефанов посочи, че в доклада за първи път се разглеждат отраслите „Строителство“ и „Енергетика“, които са структуроопределящи за икономиката. Той заключи, че иновационната политика трябва да е в подкрепа на националната конкурентоспособност.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков наблегна на факта, че продуктите в България, които се създават вследствие на иновации, са само около 25%, докато средното ниво за ЕС е около 45%. В отговор на въпроса „Как държавата да насърчи иновациите?“, той посочи на първо място стимулирането и фокусирането върху сектори от индустрията, които могат да осигурят най-голяма добавена стойност като енергетика, защото енергийната ефективност е най-големият ресурс на България. В заключение министър Трайков подчерта, че трябва да се създаде проектозакон за иновациите, който да регулира политиката за стимулиране на иновациите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-н Росен Плевнелив, отбеляза, че България има голям потенциал особено в области като водна реформа и зелено строителство, но трябва да наблегне на дългосрочната стратегия и на приоритетните за икономиката сектори. Той посочи тревожния факт, че в България има над 2,5 милиона работещи, от които само 500,000 работят в сектори с висока добавена стойност и добави, че инфраструктурата на България не ни позволява да се конкурираме с други икономики.

Министър Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката също не пропусна да подчертае, че Националната стратегия за развитие на научните изследвания е съвместен продукт на три министерства. Проф. Игнатов обоснова нуждата от законодателна уредба в сферата на образованието и науката с факта, че тя влияе пряко на конкурентоспособността в една държава. Той сподели амбицията за увеличаване на инвестициите в научноизследователската дейност за приближаване на целите от 3%, заложени в Европейския съюз и изтъкна архаичен модел на управление, силно неблагоприятно възрастово разпределение, и слабо използване на съвременните информационни технологии като причини за сегашното ниво на този показател в България, което е 0,55% .

Г-н Костадин Костадинов, Научен секретар на Българска академия на науките, подчерта, че същината и целта на партньорството между наука и бизнес е ефектът на използване на научни резултати и продукти на интелектуалната собственост в сферата на бизнеса. С това твърдение г-н Костадинов обоснова нуждата от политики за правата върху интелектуалната собственост и сподели опита на БАН в тази насока.

Г-н Огнян Траянов, Управител на ТехноЛогика, представи погледа на бизнеса в сферата на иновациите. Той сподели напредъка и основните действия, водещи до увеличаване на интензитета на иновациите в индустриалните предприятия. Като ключова стъпка към напредък г-н Траянов изтъкна обръщането на българските предприятия към научните лаборатории и набеляза някои очаквани последващи стъпки като по-фокусирано определяне на приоритетните сектори, интелигентно специализиране и др. В края, управителят на ТехноЛогика представи основните предизвикателства, пред които са изправени фирмите и предприемачеството в България днес.

Модератор на дискусията беше проф. Бистра Боева, катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, Университет за национално и световно стопанство. Тя подчерта, че независимо кое ще определи по-нататъшния успех – политика или финансиране, важно е работата в тази насока да продължи.

След изказванията последва кратка дискусия с коментари и въпроси, в която бяха засегнати въпроси като подобряване на административния апарат, с цел улесняване на предприемачите, насоки за култивиране на иновативно мислене в сферата на образованието и др.

Програма и презентации:

09:15  Регистрация

10:00  Откриване
            Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в  България

10:10 Приветствие
           Икономически растеж и иновации в България
           Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

Церемония по награждаването на победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината
          Министър-председателят на Република България Бойко Борисов връчва наградите на отличените предприятия

10:30 Кафе пауза

11:00 Иновационна политика и практика в светлината на Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Българската иновационна политика и конкурентоспособност през 2011 година
           Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания  и комуникации“

Икономическа политика за насърчаване на иновациите

          Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма

          По-добра инфраструктура за по-добра икономика: регионална политика за развитие на иновациите
          Росен Плевнелиев, Министър на регионално развитие и благоустройството

Наука и иновации
          Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката

Партньорство между науката и бизнеса
         Костадин Костадинов, Научен секретар, Българска академия на науките

Иновации и фирмено развитие
         Огнян Траянов, Управител на ТехноЛогика

Дискусия
        Модератор: Проф. Бистра Боева, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“,Университет за национално и световно стопанство

12:30   Закриване

Доклад Иновации.БГ 2011 (PDF, 5.8 MB)
Медийно отразяване

Още публикации

Блог