ARC FUND
ARC FUND / Събития / Среща на Експертния съвет и Бизнес клуба за иновации

Среща на Експертния съвет и Бизнес клуба за иновации

На 17 март 2023 ще се проведе среща на Експертния съвет по иновации и Бизнес клуба за иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Срещите са независима, но допълваща част към Програмата на събитието „Иновации в агробизнеса“, съвместна инициатива на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Клийнтех БългарияПрофесионална асоциация по роботика и автоматизация (PARA).

Дейността на Експертния съвет и Бизнес клуба са неизменна част при подготовката на годишния доклад Иновации.бг – единствения обхватен инструмент в България за оценка на националната иновационна система и иновационната активност на българските предприятия.

Експертен съвет по иновации

От 2003 г. към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е създаден Експертен съвет по иновации, съставен от представители на академичната общност, бизнеса и публичната администрация. Съветът дава становища и препоръки по политики и анализи в областта на иновациите и научните изследвания на национално и европейско равнище. Експертният съвет обсъжда съдържанието на годишния доклад Иновации.бг, който се представя в рамките на Националния иновационен форум  – най-утвърдената платформа за представяне на гледни точки и дискусии върху иновационния потенциал на икономиката и националната политика в областта на науката, технологиите и иновациите в България. Експертният съвет допринася за повишаване на качеството на предлаганите услуги от страна на представителите на Enterprise Europe Network – България.

Бизнес клуб за иновации

През 2007 г. по инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е учреден Бизнес клуб за иновации с участието на представители на иновативни фирми в България, чиито цели и задачи включват подпомагане на развитието на иновациите в България и подобряване на технологичния трансфер и сътрудничеството между фирмите и между тях и научните организации.

Бизнес клубът за иновации е инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ за сътрудничество и обмяна на знания сред иновативните български компании. Клубът обединява фирмите финалисти в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и носители на марката „Високи постижения в иновациите“ на Фондацията.  С марката се отличават български иновации с високо качество и оригиналност, значимо въздействие на националния и световен пазар, околната среда и обществото.

В седмицата 13-17 март 2023 г., посветена на иновациите в агробизнеса, посетителите ще имат възможност да посетят още изложение на иновации в агробизнеса, обучения и семинари, свързани със системите за управление и безопасност на храните и ролята на иновациите в развитието на кръговата и био икономика и как стартиращите бизнес могат се възползват от технологиите.

Повече информация за събитието е достъпна на следния линк.

Още публикации

Блог