ARC FUND
ARC FUND / Събития / ТЕРИТОРИИТЕ – ЛИДЕРИ В ОТГОВОРНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ТЕРИТОРИИТЕ – ЛИДЕРИ В ОТГОВОРНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Финална конференция, 19 октомври 2023 г., Брюксел

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и партньорите по проекта RRI-LEADERS организират съвместно конференция на тема „ТЕРИТОРИИТЕ – ЛИДЕРИ В ОТГОВОРНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ на 19 октомври 2023 г. в Брюксел, в Комитета на регионите. Конференцията е фокусирана върху опита на европейските територии в интегрирането на отговорните изследвания и иновации в политиката за териториално развитие, в различни области, сред които устойчиво градско развитие, енергиен преход, цифрова трансформация, остаряване в добро здраве, интелигентна специализация. Важен аспект при провеждане на териториалните проучвания е тясното сътрудничество с териториалните заинтересовани страни (местна и регионална администрация, бизнес, наука, гражданско общество) и по-специално ангажирането на гражданите, независимо от тяхната възраст, пол, етническа принадлежност и социално-икономически произход.

Можете да намерите повече информация за конференцията на следния линк.

Ако се интересувате да научите за богатия опит на европейските територии в интегрирането на отговорните научни изследвания и иновации в териториалното развитие, както и да споделите Вашите знания и опит, свързани с отговорните научни изследвания и иновации и териториалното развитие, моля, регистрирайте се чрез следния линк.

Учтиво Ви каним да се регистрирате преди 12 октомври 2023 г.

Още публикации

Блог