ARC FUND
ARC FUND / Събития / Трансформативни визии за териториално развитие

Трансформативни визии за териториално развитие

В периода 29-30 юни 2023 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация за развитие на София проведоха работна среща на тема „Трансформативни визии за териториално развитие“ в рамките на проект „Лидерство за териториално развитие чрез отговорни наука и иновации“, финансиран от програма Хоризонт 2020. Интегрирането на отговорните научни изследвания и иновации във формирането на териториални политики беше във фокуса на дискусиите между експерти от Швейцария, Дания, Испания, Гърция и България, Норвегия, Белгия и Германия. Представители на общините от София (България), Сабадел (Испания), Талвил (Швейцария), както и на региона Западна Македония (Гърция) споделиха опита, който са натрупали при прилагането на принципите на отговорните научни изследвания и иновации в областта на енергийния преход, устойчивото градско развитие, цифровия преход, активното остаряване, подкрепата за иновациите, младежката заетост и предприемачеството през последните две години. Участниците в работната среща акцентираха върху ползите от споделянето на опит между териториите, както и върху ролята на отговорните научни изследвания и иновации, които ни напомнят, че авторите на политики и заинтересованите страни трябва да бъдат отговорни и усърдни в действията си днес, защото те имат последици за всички граждани в утрешния ден.

За повече информация: https://www.rri-leaders.eu/2023/06/16/3rd-policy-learning-workshop/

Още публикации

Блог