ARC FUND
ARC FUND / Събития / Второ обучение по безопасен Интернет на педагогически съветници във Варна

Второ обучение по безопасен Интернет на педагогически съветници във Варна

На 29 и 30 юни Националният център за безопасен Интернет проведе второ обучение на 30 педагогически съветници и училищни психолози от град Варна за работа по методиката „Реално и виртуално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училище“. На 4 и 5 март беше проведено първото обучение във Варна на педагогически съветници от 20 общински училища.

Обученията бяха организирани с активното съдействие на Дирекция „Превенция“ и Дирекция „Образование“ на Община Варна. В рамките на обучението бяха обменени добри практики и изработени общи становища по въпроси, свързани с превантивната работа на педагогическите съветници.

Екипът от обучители на Асоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе и работна среща с педагогическите съветници преминали обучението през март 2010 година, на която се сподели опитът им от прилагането на методиката през последните месеци.

Пред двете групи беше представена концепцията на втората част на наръчника по курса „Виртуално и реално насилие“ и бяха обсъдени темите, заложени в него.

При посещението във Варна беше проведена и дискусия на експерти от Центъра за безопасен Интернет с общинската пиър-група, на която бяха обсъдени навиците на съвременните младежи за ползване на Интернет и рисковете, с които те се сблъскват. С решение на кмета на Община Варна общинският пиър-екип беше одобрен да стане и младежки панел към Центъра за безопасен Интернет. В тази роля младежите от Варна ще дават мнение за различните инициативи на Центъра, ще участват в обучения и проучвания сред връстници, ще посещават различни национални и международни събития.

Двама от членовете на младежкия панел заминаха на международен лагер в Бран, Румъния от 11 до 17 юли, където заедно със свои връстници от други европейски страни обсъждат ролата на Интернет в живота на младите хора.

 

Още публикации

Блог