ARC FUND
ARC FUND / Публикации / ADMA TranS4MErs подпомага МСП с нова онлайн платформа

ADMA TranS4MErs подпомага МСП с нова онлайн платформа

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представя новия уебсайт на проекта ADMA TranS4MErs, в който участва. Това е проект за 5,6 млн. евро, финансиран от Рамковата програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз, основан на работата на ADMA, Европейския център за подпомагане на производството.
Проектът стартира официално на 1 октомври 2021 г. Ще продължи 3 години и ще се изпълнява от консорциум от 38 партньори от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Координиран от Irish Manufacturing Research (IMR), ADMA TranS4MErs представлява европейска партньорска мрежа с участието на изследователски и технологични организации, университети, индустриални асоциации, търговски камари, инкубатори/ускорители, агенции за регионално развитие и институти за професионално обучение.

Още публикации

Блог