ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Български и международни експерти обсъждат насоки за подобряване на дейността на Националния иновационен фонд

Български и международни експерти обсъждат насоки за подобряване на дейността на Националния иновационен фонд

Български експерти участват в създаването на международни специализирани екипи, които да подготвят насоки за подобряване на подкрепата за иновативни малки и средни предприятия чрез дейността на Националния иновационен форум.

Това е част от задачите на Даниела Чонкова, програмен координатор, и проф. Теодора Георгиева, старши експерт към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ по проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“(ESSPO).

На срещата на партньорите по проекта в гр.Лил, Франция, ще се обсъдят конкретните насоки за подобряване на работата на Фонда. Той е един от малкото инструменти за насочване на публично финансиране в подкрепа на иновационни проекти на българските предприятия. През 2016 г. беше обявена поредната осма сесия на НИФ, като броят на подадените проекти беше рекордно висок.

Експерти от партньорските организации направиха независима оценка на националните инструменти за подкрепа на иновациите в малките и средни предприятия. На основата на изведените препоръки и обобщения ще се формират екипи, които да генерират насоки за подобряване на публичната подкрепа за иновативни предприятия.

След 2004 г., когато НИФ беше създаден в изпълнение на първата Иновационна стратегия на България, правилата и процедурите за неговата работа бяха няколкократно изменяни. Въпреки това, съществуват възможности за по-нататъшно подобряване, включително с цел повишаване на административния капацитет на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, която администрира дейността на НИФ.

Целта на проект „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) е да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на МСП и ангажираността им с иновационни дейности в регионите, включени в проекта. Партньори по проекта са Научният и технологичен парк Познан, Полша, „Европейската асоциация на агенциите за развитие“, EURADA, Белгия, Агенция „Иновационно развитие на Северна Франция“, Агенция за иновации, бизнес финансиране и интернационализация на Кастилия и Леон, Испания – Оперативна програма „Кастилия и Леон“, портфолио от мерки за повишаване на конкурентоспособността на МСП, Община Габрово, България – Общинска план за развитие на Габрово 2013-2020, система за развитие на конкурентоспособността на МСП, Фондация „Научен парк“ Тарту, Естония; Фондацията за изследване и иновации „Текналия“, Испания и Дирекция „Везербергланд“ Германия.

ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.
Следете и FB страницата на проекта.

 

Още публикации

Блог