ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Български организации споделят опит с европейски региони за по-добра пазарна реализация на иновациите

Български организации споделят опит с европейски региони за по-добра пазарна реализация на иновациите

Фондът за иновации в културата към Асоциацията за развитие на София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ участват в InnoBridge, съвместна инициатива по програма INTERREG на осем европейски региона. Те представят финансови инструменти в подкрепа на иновациите в приоритетни сектори на местната икономика. Българските партньори участват с добри практики за превръщането на научните изследвания в пазарен успех и с работа по „InnoBridge Практическо ръководство“ за развитие на иновациите в продукт с икономическа реализация.

Фондът за иновации към Асоциацията за развитие на София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ са българските партньори в проекта InnoBridge, заедно с организации от Австрия, Испания, Италия, Полша, Финландия, Унгария и Португалия. Фондът представя възможностите на столицата за подкрепа и популяризиране на иновациите в креативните и културни индустрии във важен етап от иновационния им цикъл – създаване на прототипи, промотиране към първи клиенти, както и менторство.

Фондацията направи съвместен анализ на дейността на Фонда и го определи като добър пример за публично-частно партньорство . Тя участва и в разработването на „InnoBridge Практическо ръководство“, което обобщава познанията и добрите практики на партньорите за превръщането на научните изследвания и иновациите в пазарен успех.

Интересен е опитът на район Кастилия и Леон, Испания, за създаване на мрежа между едни от най-старите университети в Европа за споделяне на изследователската им инфраструктура. Платформите за отворени иновации на регион Тампере, Финландия, в много аспекти са новаторски в световен мащаб. Мерките за подкрепа на иновациите на регион Долна Австрия (водещ партньор на InnoBridge) се прилагат и развиват повече от 20 години. Регионите Алентежо (Португалия) и Малополска (Полша) участват със системите си за стимули на научните изследвания в предприятията, а Панон-Новум (Унгария) и Болзано (Италия) ще представят инструментите си през юни.

Иницативата „InnoBridge – Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way” по програма INTERREG има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, чрез подобряване на иновационния им потенциал, степента на комерсиализация на новите разработки и ефективността на регионалните политики в подкрепа на иновациите.

Според данни на Евростат (2016) почти половината от европейските предприятия допринасят за повишената иновационна активност в ЕС. Почти една трета от компаниите (31.2 %), са участвали в съвместни разработки на иновации. В резултат от това и други фактори ЕС се е доближил повече до иновационните лидери – САЩ и Япония ( Innovation Union Scoreboard 2015).

Всички региони участници в проекта InnoBridge ще публикуват своите добри практики на e-страницата на InnoBridge, както и в Twitter и електронния си бюлетин.

За повече информация:

Деница Маринова

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

тел.: 02/ 9733000, е-поща: denitsa.marinova(at)online.bg

Още публикации

Блог