ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Бизнесът дава препоръки за работата на Националния иновационен фонд

Бизнесът дава препоръки за работата на Националния иновационен фонд

Представители на бизнеса, институциите и посредническите организации обсъдиха възможностите за подобряване на публичната подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) чрез Националния иновационен фонд (НИФ) и опита на Норвежката програма в България. Никола Стоянов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), и Станислав Ангелов, главен директор на дирекция „Развитие на МСП“, която администрира Фонда, се срещнаха с предприемачи, които са участвали и печелили финансиране по проекти през изминалите сесии на НИФ.

Форумът е част от поредица обсъждания в рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“(ESSPO), които Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира. Целта е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. Диалогът с българските фирми, институции, браншови и посреднически организации стартира през 2016 г. Представители на 10 компании от сферата на информационните и комуникационните технологии, електрониката, роботиката, научните изследвания и инженеринга, заедно с представители на Асоциацията на бизнес клъстерите в България и Българска стопанска камара, се включиха в срещата на 22 март.

В рамките на Осмата сесия на НИФ са подадени рекорден брой проектопредложения – 190. Никола Стоянов поясни, че оценката на пазарния потенциал на новите разработки и проследяването на постигнатия икономически ефект от тяхната реализация продължава да е едно от основните предизвикателства за експертите от Агенцията. Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновации Норвегия“, сподели опита на Програмата в това отношение.

Представителите на бизнеса подчертаха, че ценят високо възможностите за създаване и участие в партньорства, които НИФ създава и насърчава. Те изразиха задоволство, че правилата за кандидатстване се изменят предсказуемо и препоръчаха да има регулярни сесии на Фонда.

Националният иновационен фонд е един от малкото европейски инструменти за насочване на национално публично финансиране в подкрепа на иновационни проекти на предприятията. През 2016 г. партньори в проекта ESSPO от Научно-технологичния парк в Познан, Полша се запознаха с механизмите на управление на НИФ и начина на работа на ИАНМСП (тук линк към предишна наша публикация), и ги определиха като добра практика с потенциал да бъде приложена и в други европейски страни.

През м. юни предстоят следващи дискусии за възможностите за подобряване на регионалните и националните механизми за финансиране на иновативни малки и средни предприятия.

ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Следете и FB страницата на проекта.

 

Още публикации

Блог