ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Дискусия за националната политика в Деня за безопасен интернет

Дискусия за националната политика в Деня за безопасен интернет

По повод на международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари в София се състоха две събития:
Офиециално беше подписано споразумение за партньорство за поредица от съвместни инициативи на Теленор, Министерството на вътрешните работи и Националния център за безопасен интернет, посветени на безопасността на децата в онлайн пространството. Част от съвместните дейности ще бъде образователна кампания, която ще продължи през цялата 2015 г. Тя цели да повиши информираността относно рисковете в интернет и начините за тяхното преодоляване.

Вярвам, че осигуряването на безопасен интернет е въпрос на споделена отговорност. За мен е чест да обявя партньорството на Теленор с Министерството на вътрешните работи и Центъра за безопасен интернет, в рамките на което сме подготвили редица образователни активности в страната. Осигуряването на безопасен интернет е един от ключовите приоритети на Теленор Груп в областта на социалната отговорност и ние провеждаме различни инициативи, посветени на тази тема във всички държави, в които оперираме“ – коментира Главният изпълнителен директор на Теленор България Стайн-Ерик Велан.

„Децата използват интернет от все по-ранна възраст и във всеки един момент могат да бъдат изложени на неподходящо съдържание или да станат жертва на измама. Именно затова превенцията на младите потребители в интернет е сред основните ни цели. Похвално е, че една частна компания като Теленор също допринася за разрешаването на тези проблеми не само в България, но и на международно ниво, и работи в полза на обществото“ – заяви министърът на вътрешните работи Веселин Вучков.

От 14:30 ч. в Дома на Европа – информационния център на Европейската комисия и Европейския парламент, се състоя публична дискусия: „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?“.

Във видео обръщение към участниците депутатът в Европейския парламент Мария Габриел заяви: „Единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, включващи превенция, може да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн.“

Националната политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация е предизвикателство за всички нас – институции, експерти, медии. Тя е предизвикателство, поставящо въпроси към националната ни координация и комуникация, към приоритетите ни и ефективността на мерките и действията ни, към отговорностите ни към децата и техните права и интереси. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Създаденият Обществен съвет за безопасен интернет е добър инструмент, който даде възможност да се координират усилията ни. Предприети са важни стъпки, които осигуряват ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет, каза г-жа Жечева, която е зам.-председател на Съвета. Тя припомни заложените в Националния план за превенция на насилието 2012-2014 г. дейности, насочени към гарантиране на безопасността на децата, създадената Национална система за сигнализиране от деца, горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание и поведение в интернет, изградените механизми и процедури за подаване на информация и предприемане на действия между екипа на линията, институциите и партньорските линии в други държави. Това са важни стъпки, които извеждат България сред водещите страни, в осигуряването на ефективна намеса при незаконно и/или вредно съдържание в интернет.

Председателят на ДАЗД обяви, че се обсъждат и ще бъдат заложени за изпълнение нови мерки, сред които включване в учебните програми на темата и подготовка на специалисти, които да работят с децата; обучения за работещите в образователната среда по превенция на агресията и повишаване на знанията и уменията им, повишаване на информираността на родителите и децата за опасностите в глобалната мрежа и възможностите за сигнализиране в случай на опасност.

Към Националния съвет за закрила на детето ще бъде създадена работна група, която на направи анализ на случаите на деца, станали жертва в интернет, да идентифицира най-често срещаните форми на насилие, да обсъди и предложи възможностите за преодоляването им и мерките, които трябва да бъдат предприети. В работната група ще бъдат поканени за участие представители на ДАЗД, МОН, Горещата линия за безопасен интернет, Дирекция „Киберпрестъпност“, съобщи председателят на ДАЗД.

Безспорно е, че децата все по-рано започват да ползват интернет и това ни задължава да дадем гаранциите, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще бъдат в безопасна, сигурна, вълнуваща, образователна среда, среда на приятели и океан от знания. Можем да постигнем това с партньорство, съвместна работа между държавните институции, неправителствените организации, медиите и представителите на бизнеса, каза г-жа Жечева.

Участие в дискусията взеха и г-н Филип Гунев – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Калин Каменов – заместник-министър на младежта и спорта, г-н Явор Колев, началник на отдел „Киберпрестъпност“ в ДАНС, учители и ученици. Те подкрепиха необходимостта от публично-частно партньорство и координирани действия на всички институции и организации, за да има по-адекватна защита на децата в интернет.

Видео-обръщението на Мария Габриел можете да видите ТУК.

 

Още публикации

Блог