ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Доклад е-България 2004

Доклад е-България 2004

Докладът е-България 2004 е цялостен анализ на степента на готовност на България за Информационното общество (е-готовност) в периода 2002-2004. Докладът проследява напредъка в използването на ИКТ инфраструктурата и наличността и употребата на интернет и ИКТ базирани услуги в българското общество, икономика, правителство и образование.

Докладът е разделен на 5 глави: е-достъп, е-общество, е-образование, е-бизнес, е-правителство/е-политика. Въввсякаот тези категории анализът включва и много графики и таблици със статистически данни. Съставните индикатори очертават степента на е-готовност в исторически план. Представени са и съвкупен индексе-България и диаграми с трендове.

Докладът е втори поред от поредицата анализи, публикувани от фондация ПИК, след пилотната оценка на е-готовността през 2002 по проект на Световната банка/ infoDev .

Изтеглете доклада в PDF (3.56 MB, на английски)
Отразяване в медиите

Още публикации

Блог