ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Доклад е-България 2005

Доклад е-България 2005

Фондация ПИК, 2005
ISBN 954-9456-03-X
84 страници

Годишният доклад на фондация ПИК е-България 2005 следва последните тенденции в развитието на информационното общество в страната през годината. Докладът анализира напредъка в използването на ИКТ инфраструктурата, както и проникването и употребата на ИКТ свързани услуги в българските домакинства, предприятия, училища, университети и държавни институции. Представен е богат набор от емпирични и количествени данни, както и обобщаващи индекси, анализ на трендове и проекции, препоръки и възможности пред политиците. Докладът обхваща шест големи области на анализ: е-достъп, е-общество, е-образование, е-бизнес, е-правителство и е-политика. Изчислен е и съвкупен индекс е-България.

Това е третият пореден доклад от поредицата за оценка на е-готовността, публикуван от фондация ПИК след доклада ‘ИКТ инфраструктура и е-готовност’ (2002) и доклада е-България (2004).

Още публикации

Блог