ARC FUND
ARC FUND / Публикации / ЕК насърчава регионите с ниски доходи чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност

ЕК насърчава регионите с ниски доходи чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал и свързаност

В доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, Европейската комисия определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.
Стратегиите за интелигентно специализиране могат да помогнат за подобряване на иновационния капацитет на регионите, които са с ниски резултати съгласно индекса за регионална конкурентоспособност и в които липсва ефективно взаимодействие между сферите на образованието и местната стопанска дейност.

За подробности четете тук.

Още публикации

Блог