ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Експерти и предприемачи призоваха за устойчива и прозрачна бизнес среда за иновативните български компании

Експерти и предприемачи призоваха за устойчива и прозрачна бизнес среда за иновативните български компании

В началото на октомври се състоя третата среща на предприемачи, експерти от неправителствения сектор, университети и браншови организации в рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO). Темата на тяхната дискусия бяха предизвикателствата пред изграждането на устойчива и прозрачна бизнес среда за иновативните компании.

Експертите от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представиха нови данни и анализи на иновативната дейност на българските предприятия. Предприемачите и представителите на браншови организации обсъдиха възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с оценяването на предложенията по 8-ата сесия на Националния иновационен фонд (НИФ), в работата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Участниците в дискусията разгледаха и промените в правилата и новите възможности за финансиране на стартъпи и иновации с европейски средства.

Една от препоръките на участниците беше Националният иновационен фонд да продължи да съществува като част от Агенцията за МСП (ИАНМСП). Те подкрепят и една от препоръките на ЕК, НИФ да се установи като самостоятелна независима структура.

Предприемачите призоваха институциите да осигурят прозрачна, устойчива и предвидима бизнес среда, която да намали рисковете пред иновативната дейност.

В рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) експерти от 8 европейски държави анализират предизвикателствата пред ефективната подкрепа за малките и средни предприятия. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ анализира българския опит по Националния иновационен фонд.

Целта на проекта е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Четете резюмето на постигнатите резултати по проекта тук.

Следете FB страницата на проекта.

 

Още публикации

Блог