ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Фондация ПИК анализира добрите практики на “Иновация Норвегия” в България

Фондация ПИК анализира добрите практики на “Иновация Норвегия” в България

Като пример за успешна организация, която отговаря на предизвикателствата на различни иновативни икономически играчи, Фондация ПИК представи “Иновация Норвегия”, която работи с 35 офиса по целия свят. Всеки от тях има специфична мисия и цели в зависимост от степента на икономическо и социално развитие на съответната държава и потребностите на бизнеса в нея.

„Основната цел на този подход е да се насърчават двустранните отношения и да се намалят социалните и икономическите диспропорции между страните,“ подчерта и Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия“.

Проф.Георгиева анализира българския опит по Програма “Иновация Норвегия”, която осигурява финансиране на новаторски проекти на малки и средни предприятия. Тя определи като добри практики в работата на агенцията изцяло онлайн управлението на процесите и ясните и прозрачни процедури за мониторинг и оценка на проектните предложения и контрол. Експертът добави, че предлаганите схеми за финансиране, размера на предоставяните средства и условията за тяхното усвояване са основани на задълбочен анализ, който осигурява устойчивост. Процедурите за мониторинг и оценка са интегрална част от вътрешния управленски цикъл на съответния управляващ орган, като това подпомага развитието на специализацията на експертите.

Според Янчовска на всеки етап от проектния цикъл е важно взаимодействието с бенефициентите, насочено към изчистване на потенциални пречки пред изпълнението на проектите. „Нашите експерти се стремят, разбира се, в рамките на правилата, да бъдат достатъчно гъвкави, така че да се съобразят както с особеностите на бизнес средата, така и със спецификите на предприятията, чиито проекти подкрепяме“, допълни тя.

В Тарту, Естония, проф. Георгиева и колегите й се обединиха около мнението, че финансовите инструменти в подкрепа на МСП са специфични, и е по-подходящо да се разработят различни методики за проучване на предизвикателствата пред фирмите. Предстои обсъждането им на следващата среща на партньорите по проекта в през октомври в Германия.

Целта на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Следете FB страницата на проекта.

 

Още публикации

Блог