ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Градско земеделие – политики и добри практики

Градско земеделие – политики и добри практики

Земеделието в градска среда е глобална и бързо развиваща се тенденция с голям потенциал за развитие на зелени, социални и технологични иновации. Този процес е сравнително нов, непознат и предизвикателство за политиците, които трябва да преосмислят съществуващите регулаторни рамки и политики за градско планиране, използване на терени, зелени площи и инфраструктура, за да разработят по-интегрирана политическа рамка.

CityZen е проект на програма INTERREG Европа, който насърчава политиките за градско земеделие и тяхната ключова роля за по-добра ресурсна ефективност в градовете. За целта осем организации от пет региона на ЕС обединиха усилия и опит за реализирането на CityZen.

Какво споделят заинтересованите страни, каква е необходимата политическа промяна и какви са най-добрите международни практики за развитие на градско земеделие, можете да прочетете в разработения Наръчник „Градско земеделие. Политики и практики. Иновации и нови бизнес модели“.

Пълен текст: CityZen наръчник: Градско земеделие. Политики и практики. Иновации и нови бизнес модели

Повече за CityZen: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/

Пълен текст: Направи си сам вертикална градина за градско земеделие

Още публикации

Блог