ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Градско земеделие – политики и добри практики

Градско земеделие – политики и добри практики

Земеделието в градска среда е глобална и бързо развиваща се тенденция с голям потенциал за развитие на зелени, социални и технологични иновации. Този процес е сравнително нов, непознат и предизвикателство за политиците, които трябва да преосмислят съществуващите регулаторни рамки и политики за градско планиране, използване на терени, зелени площи и инфраструктура, за да разработят по-интегрирана политическа рамка.

CityZen е проект на програма INTERREG Европа, който насърчава политиките за градско земеделие и тяхната ключова роля за по-добра ресурсна ефективност в градовете. За целта осем организации от пет региона на ЕС обединиха усилия и опит за реализирането на CityZen.

Какво споделят заинтересованите страни, каква е необходимата политическа промяна и какви са най-добрите международни практики за развитие на градско земеделие, можете да прочетете в разработения Наръчник „Градско земеделие. Политики и практики. Иновации и нови бизнес модели“.

Пълен текст: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1664453233.pdf

Повече за CityZen: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/

Пълен текст: Направи си сам вертикална градина за градско земеделие“:  https://mcusercontent.com/65072252a2513b371c337d0d2/files/b94a0f3e-a4d0-ff48-3e3a-baac469bee7a/Napravi_si_sam_vertikalna_gradinka_CityZen_op.pdf

Още публикации