ARC FUND
ARC FUND / Публикации / INNO Policy TrendChart: доклад за България 2011

INNO Policy TrendChart: доклад за България 2011

В рамката на инициативата INNO Policy TrendChart, Фондация „ПИК“ изготви Годишния доклад за състоянието на иновациите в България 2011. Докладът разглежда състоянието и основните предизвикателства пред развитието на иновациите в България. Според анализа иновационната политика в България е в своето детство. Докладът отбелязва основните предизвикателства пред развитието на иновациите в България: (а) фрагментарност на промените в обществените политики; (б) непоследователност на финансирането; (в) слаба институционализация на предприеманите мерки за стимулиране на иновациите.

INNO Policy TrendChart е най-старият инструмент за сравнителен анализ на обществени политики на европейско равнище. От стартирането му през 1999 г. до сега чрез него Европейската комисия произвежда годишни доклади за националните иновационни политики и управление, създава обширна база данни на националните мерки в областта на иновациите и организира серии от работни срещи на иновационни теми.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 495 KB, на английски език)
Уебсайт на PRO INNO Europe TrendChart

Още публикации

Блог