ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2008

Иновации.бг 2008

Докладът Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационната политика. Целта на настоящето издание на доклада е да представи иновационната активност в българската икономика в сравнение с тази в останалите страни-членки на ЕС. Поради важността на общата европейска политика, тазгодишният доклад прави преглед на най-новите европейски инициативи в тази област и възможностите, които те предоставят пред България.

Резюме на доклада Докладът Иновации.бг 2008 (Adobe PDF, 2.9 MB)
Доклад Иновации.бг 2008 (бета версия, Adobe PDF, 3.9 MB)

Доклад Иновации.бг 2007 (на английски, PDF, 11 MB)
Доклад Иновации.бг 2007 (на български, PDF, 5.93 MB)
Доклад Иновации.бг, 2006 (на английски, PDF, 3.4 MB)
Доклад Иновации.бг, 2005 (на български, PDF, 6.5 MB)

Още публикации

Блог