ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2013

Иновации.бг 2013

Ежегодният доклад Иновации.бг осигурява надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа,политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

През последните 9 години Иновации.бг направи редица конкретни предложения за подобряване на иновационната политика и практика в страната, които бяха подкрепени от бизнеса и научния сектор.

Акцент в Иновации.бг 2013 е анализът на иновационния потенциал на сектор фармация.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 5,6 MB)

Още публикации

Блог